Använd samma inloggningsuppgifter som du använder när du loggar in i Backoffice.
Tänk på att inloggningen måste ha behörighet för Cloud.