Till vänster visas menyn för Argus Cloud, menyn ger dig möjlighet att navigera i programmets olika funktioner.

Klicka på rubriken för se underkategorierna. 

Här kommer en kortfattad beskrivning om vad varje Rubrik innehåller.


Om du klickar på dom tre horisontella strecken så kan du dölja alternativt visa menyn.Här kan du se alla EDI ordrar samt status. Kontrollera dagligen EDI´s orderstatus och beskrivning.Här visas alla utbetalningar som har status 10, Godkänd. Här attesterar du era utbetalningar till affärssystemet.Här kan du följa upp säljarnas order, marknadsfrågor, kampanjöversikt, listning/inventering och besök.Här skapar du marknadsfrågor, inventeringsorder,  kampanjer, presentationer samt uppföljningar i  Argus BI.Här skapar och ändrar du allt som rör distrikt, artiklar och kunder.
Här lägger du in företagsspecifika inställningar, säljcyklar, skapar användarkonton, Kontrollerar säljarnas kommunikation samt företagskalender.