Klicka på + tecknet för att skapa en ny marknadsfråga.


Ange giltighetsperiod, eventuell grupp tillhörighet och rad. 


Ange fråga och välj svarstyp. 

Beroende på vad du har valt för svarstyp kan du även ange Foto storlek eller olika svarsalternativ.

Sammanställning av svarsalternativ:

Prioriterad fråga - Är en "tvingande marknadsfråga”. Dessa frågor lägger sig som en påminnelse i säljarens kalender. När säljaren går in på en kund som har en prioriterad fråga kommer frågan upp tills säljaren har besvarat den och klickar på knappen Markera som avslutad.

Ja/Nej – Frågan besvaras med Ja eller Nej

Pris – Frågan besvaras med pris, fungerar även med decimal

Antal – Frågan besvaras med antal (heltal)

Foto – Frågan besvaras med foto (för att kunna följa upp dessa svar behöver man också Argus PiX – separat programvara). Genom taggar kan man t ex fota före ombyggnad och efter ombyggnad.

Egendefinierad – frågan besvaras med egen definierade svarsalternativ, t ex 1-5, 6-10, 11-15 osv. Dessa skapas i Svarsalternativ rutan genom att att skriva in svarsalternativet och klicka på +.

Fritext – frågan besvaras med fritext.

Multival – Svarsalternativen skapas under rutan svarsalternativ och säljaren kan sedan välja att markera flera av dessa (ex Gavel-exponering, Exponering på Torg osv)

Välj grupp (Om sådan finns)


Skriv in frågan i text rutan (Max 75 tecken) Klicka på pilarna för att gå vidare


Klicka på plustecknet för att få fram kundfiltreringar


Välj målgrupp genom att klicka på något av alternativen: Block/Kedja, Distrikt/Region, Grossist eller kommun.


Bocka sedan i dina val 

Ex på Block/Kedja


När du har valt dina kunder, klicka på pilarna för att gå vidare


En lista på dina kunder visas


Klicka på bocken för att gå vidare


Här kan du välja att lägga till fler kunder på samma sätt som ovan eller klicka på bocken för verkställa

Öppna sedan din fråga för att frisläppa den till säljkåren