Välj Attestera i MenynIkoner för Excelexport, Markera, Fältväljare


Excelexport: Exporterar data till Excel.

Markera: Inne i denna vy kan du markera de order du vill Överföra till affärssystem.

Fältväljare: Låter dig välja vilka kolumner du vill visa.


För att attestera order, klicka på knappen markera

Markera de order du vill attestera vidare till status Överför till affärssystem. 

Därefter klickar du på knappen Överför till affärssystem.För att komma tillbaka till attestöversikten klickar du på knappen markera.