Välj säljmålsuppföljning klicka sedan på orderhistorikVälj sökparametrar nedan såsom datumintervall, artiklar, kedjor och distrikt etc. 

Här gör du även godkännande av ev. utbetalningar (attesteringar). 

För att se order som säljarna attesterat, bocka ur från och med datum i orderdatum samt bocka i den lilla rutan till vänster om Attestering.

Genom att välja attestering så visas de order som innehåller rabatter och som ska attesteras.

När du gjort dina val, klicka på Sök.
En lista med aktuella order visas:Ikoner för: Excelexport, Markera, Fältväljare

Excelexport: Exporterar data till Excel.

Markera: Används när man ska attestera orders.

Fältväljare: Låter dig välja vilka kolumner du vill visa.För att se innehållet i en order så klickar du på en orderrad.
Om du har bockat i rutan Attestering så visas de order som ska attesteras.Bocka i de order du vill attestera och välj ett av följande alternativ: 


Ikoner för: Markera, Attestera, Markera Alla, Attestera Om, Ändra status till ej frisläppt.

Markera: Låter dig återgå till startsidan för Attesteringen i Orderhistoriken.

Markera alla: Markerar alla order i listan.Attestera: Låter de markerade orderna få en ny Atteststatus - Godkänd. 


Attestera Om: Skulle du upptäcka att du attesterat en order du inte borde attesterat går den att backa status på genom att markera den när du sökt fram den och sedan klicka på Attestera om, den får då status Attesterad av säljare igen.


Ändra status till ej frisläppt: Om säljarna upptäcker att de attesterat någon order som de inte borde attesterat går de att backa genom att söka fram berörd order och sedan klicka på Ändra status till ej frisläppt.