Besökshistoriken hittar du under Säljmålsuppföljning


Besökshistoriken är en rapport för uppföljning av säljarnas besök.
I rapporten går det att välja vad som skall visas t.ex. besök per kedja, kundklass.

Det finns 5 olika besöksrapporter, vilken du vill se väljer du i rullmenyn där det står Besökta kunder detaljerat.


De olika alternativen Visar:

1. Besökta kunder detaljerat: Rapport med alla besökta kunder för vald period.

2. Besökta kunder summerat: Rapport med alla besökta kunder summerade för vald period.

3. Planerade och besökta kunder. Rapport med alla planerade och besökta kunder för vald period.

4. Ej besökta kunder: Rapport med dom kunder som säljarna(Ingående och huvudsäljare) inte har besökt under vald period.

5. Ej besökta kunder* Rapport med dom kunder som huvudsäljaren inte har besökt under vald period.

För att få fram fram en rapport, så väljer du F.om. och T.o.m datum.

Vill du göra andra urval gör du även det. Sedan väljer du i Rullistan uppe till höger vilken rapport du vill se.

När du är nöjd med dina urval klickar du på Sök.
Alla rapporterna går att exportera till Excel.

Klicka på Excelrapport knappen.Ikoner för: Excelrapport, Fältväljare.

Excelrapport: Exporterar data till Excel.

Fältväljare:  Låter dig välja vilka kolumner du vill visa.