Välj säljmålsuppföljning och klicka på Leverans


Rapporten leverans ger dig möjligheter att följa upp en kund/kunders leveranser under än längre tidsperiod.

Välj sökparametrar nedan såsom datumintervall, enheter, kedjor och distrikt etc.

När du gjort dina urval väljer du om du vill att rapporten ska sorteras efter produktgrupp eller block.

 

Klickar du här kommer rapporten att sorteras efter produktgrupp.Klickar du här kommer rapporten delas upp på block.Produktgrupp

Block


Ikoner för Excelexport, Visa/Dölj kolumner, Fältväljare

Visa/dölj kolumner: Döljer kolumner där det inte finns några volymer

Fältväljare: Låter dig välja vilka kolumner du vill visa.