Frågeöversikt hittar du under Säljmålsuppföljning.


Här kan du se era Aktiva marknadsfrågor


Klickar du på en Marknadsfråga kan du se svarsstatus för säljarna.

Klickar du på pilen framför distriktsnumret kan du se svarsstatus per butik.