Klicka på Säljmål - BI - Dashboard


Här kan du välja att söka ett specifikt Dashboard objekt.

Vill du se alla Dashboard objekt klickar du på förstoringsglaset.

För att få fram endast Aktiva Dahsboard bockar du i den rutan och klickar på förstoringsglaset. För att skapa ett nytt Dashboardobjekt så klickar du på + tecknet1. Välj typ av dashboard objekt som ska skapas.

2. Genom att gruppera objekt så kan man söka/visa alla objekt som tillhör samma grupp i backoffice.

3. Välj kategori

4. Ge objektet ett namn som tydligt anger vad som visas

5. Välj vilken enhet som ska mätas.

6. Beskrivning. Lägg till ytterligare info om objektet (valfritt)

7. För att skapa sidor/flikar för olika objekt så skriver du in det namn man vill att sidan ska få. Dessa namngivna sidor använder man till att placera objekt som har med sidans benämning att göra.

8. Fyll i kolumn för att ange en turordning. När det finns flera rader så kan man inom varje rad ange kolumner. Rad 1 Kolumn 1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-2 osv. Om man har flera kategorier på samma sida så går det bra att sortera inom dessa med       samma princip. Dessa val kommer med i excelexporten.

9. Välj eventuellt leverantör att koppla till objektet.

10. Välj datumintervall. Man behöver inte använda datum på ex. kampanjer och marknadsfrågor där datum redan finns.

11. För att aktivera objekt till dashboard markera rutan aktiv.

12. Klicka på bocken för att spara ditt Dashboard objekt.
När ett objekt har fått ett utfall så kan man inte ändra typ, enhet eller villkor. Genom att Rensa historik så går det att konfigurera om objektet.