Här ser du när säljarna kommunicerade senast samt vilken version av Argus de använder.

Om talet i kolumnen version är negativt (exempelvis -1 eller -20170202) så betyder det att säljaren har gjort en *totalsyncronisering.*En totalsyncronisering gör att säljarens databas raderas från klienten och sedan laddar man hem all data på nytt. Jämförbart med en ominstallation.