Under Administration hittar du funktionen Säljcykel, här administrerar du säljcyklarna i ARGUS CRM.

Om ni inte har lagt upp säljcyklar så påverkas flera rapporter i Argus.
Skapa Säljcykel

Klicka på knappen skapa.
Benämning: Rutan är förifylld med det år som man skapar säljcykeln för (i exemplet fallet år 2021).

Antal: Med hjälp av pilarna så väljer du hur många säljcyklar du vill skapa för året. När du är klar klickar du på bocken.

Vill du backa klickar du på krysset.


Då ser det ut enligt nedan.

Välj den säljcykeln som du vill justera och dubbelklicka på den.


Säljcykel anger år (21) och vilken säljcykel det är(1:a)

I From datum väljer du vilket datum säljcykeln ska starta.

I Tom datum väljer du vilket datum säljcykeln ska sluta.

Då fyller Argus automatiskt i From vecka, Tom vecka och antalet dagar, du kan ej ändra det Argus skrivit in i dessa fält.

I Lev from och tom väljer du leveransdatum för säljcykeln.

För att spara klickar du på bocken, vill du backa klickar du på krysset.

  • Fyll i fältet "From_vecka" = Från och med vecka , "Tom_vecka"= Till och med vecka (Fältet Dagar, From_datum, Tom_datum fylls i automatiskt men går att ändra)
  • Fyll i fältet Lev_from =Leverans från och med, Lev_Tom = Leverans till och med.
  • Klicka på knappen Spara