Kalender finner du under Administration - Kalender


Kalenderfunktionen är till för att se hur många arbetsdagar varje säljare har under året. 

De dagar du avmarkerar här blir inte registrerade som möjliga besöksdagar och räknas bort i rapporterna för ex. sålt per vecka och dag. 

Du kan välja att ta bort dagar för en säljkår, en region, enskild säljare eller hela företaget. 

Dessa dagar markeras också som röda i klienternas planering. 

Du kan välja olika orsaker till frånvaron ex sjukdom, föräldrarledigt, semester osv. Man kan även lägga in halvdagar. Kontakta Nordman om ni vill lägga in olika alternativ.


Markera det alternativet som du vill göra ändringen för, en region, enskild säljare eller hela företaget. (I exemplet nedan har vi valt Buisness Calender, ändringen blir då för hela företaget) 

Tryck sedan på plustecknet.I nedan ruta väljer du orsak och månad, markera sedan de dagar orsaken ska registreras på.

När du är klar trycker du på bocken för att spara ändringen.