Klicka för att importera artikellista. Klicka påför att exportera mall för import.

Mallen används för att ändra information på befintliga produkter samt importera nya.Importmall


De rödmarkerade kolumnerna är obligatoriska att fylla i