Listning Trädstruktur finner du under Säljmålsuppföljning


Listning trädstruktur är en rapport för uppföljning av säljarnas inventering av produkter, den visas som trädstruktur med grupperingsmöjligheter.

Rapporten visar:

  • Antal inventeringar i procent för Tillval – Grund – Beställningsbar
  • Total antal face
  • Totalt antal listade produkter.Du kan filtrera på datum, kedja, kund, distrikt, produkt.


Välj datumintervall

 Välj ev. vilken/vilka kedjor  du vill se resultatet på genom att sätta en bock i rutan och klicka på bocken i nedre högra hörnet.

Välj distrikt, antingen en hel region eller endast ett distrikt (väljer du inget tas alla distrikt med)


Välj produkter, antingen en hel produktgrupp eller enstaka produkter. (Väljer du inget kommer alla produkter med)

Du kan Bocka i eller Bocka ur alla genom att klicka i rutan framför Nr.Genom att bocka i rutan framför "Ta med inaktiva kunder" får du även med inaktiva kunder i rapporten.

 För att få fram ditt sökresultat klicka på FörstoringsglasetGenom att klicka på knappen Gruppering i verktygsfältet har du följande grupperingsmöjligheter:Sökresultatet kan se ut enligt nedan:Väljer du Gruppering <ingen> får du en rådata lista som du kan arbeta vidare med i Excel.

 För att få över listan till Excel klickar du på knappen


För att ändra din filtrering klickar på på förstoringsglaset.


För att spara din filtrering så klickar på på + tecknet.

Skriv in en benämning och klicka bocken för att spara.


Du kan också välja att öppna en sparad variant genom att klicka på listpilen