Inventeringsanalys finner du under Säljmålsuppföljning


Inventeringsanalys är en rapport för uppföljning av säljarnas inventering av produkter, den visas som trädstruktur.

Rapporten visar:

  • Antal inventeringar i procent för Tillval – Grund – Beställningsbar
  • Total antal face
  • Totalt antal listade produkter.Du kan filtrera på kedja, kund, distrikt, produkt, inventeringsorder.


 Välj ev. vilken/vilka kedjor  du vill se resultatet på genom att sätta en bock i rutan och klicka på bocken i nedre högra hörnet.

Välj distrikt, antingen en hel region eller endast ett distrikt (väljer du inget tas alla distrikt med)


Välj produkter, antingen en hel produktgrupp eller enstaka produkter. (Väljer du inget kommer alla produkter med)

Du kan Bocka i eller Bocka ur alla genom att klicka i rutan framför Nr.


Välj inventeringsorder genom att markera inventeringsorder och klicka på bocken i det nedre högra hörnet.


 För att få fram ditt sökresultat klicka på Förstoringsglaset 


Sökresultatet kan se ut enligt nedan:

Klicka på > Pilen för att borra dig ner i listan.

 För att få över listan till Excel klickar du på knappen


För att ändra din filtrering klickar på på förstoringsglaset.


För att spara din filtrering så klickar på på + tecknet.

Skriv in en benämning och klicka bocken för att spara.


Du kan också välja att öppna en sparad variant genom att klicka på listpilen