Inställningar finner du under Administration.

Här har du möjligheten att ändra era Inställningar.


Regioner:


Här kan du se vilka regioner ni har upplagda, vill du lägga till en ny region klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Regionen du vill ändra.

Fyll i nummer och namn för den nya regionen, klicka sedan på Spara.


Glöm ej att ge Backoffice användarna behörighet för den nya regionen, detta gör du under Användarkonto - Öppna upp användarkontot - Klicka på fliken behörighet - Välj Region - Bocka i den nya regionen - Spara.


OBS! Ta aldrig bort en Region före du samtalat med Nordman Support!Momssatser:


Här kan du se vilka momssatser ni har upplagda, vill du lägga till en ny momssats klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Momssatsen du vill ändra.

Fyll i Nummer, Värde och Beskrivning för den nya momssatsen, klicka sedan på Spara.

OBS! Ta aldrig bort en Momssats före du samtalat med Nordman Support!


Ordertyper:


Här kan du se vilka ordertyper ni har upplagda, vill du lägga till en ordertyp klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Ordertypen du vill ändra.


Fyll i Ordertyp och Beskrivning, klicka sedan på Spara.


OBS! Ta aldrig bort en Ordertyp före du samtalat med Nordman Support!


Säljkår


Här kan du se vilka Säljkårer ni har upplagda, vill du lägga till en Säljkår klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Säljkår du vill ändra.


Fyll i Nummer och Benämning för den nya Säljkåren, klicka sedan på Spara.OBS! Ta aldrig bort en Säljkår före du samtalat med Nordman Support!


Besöksaktiviteter


Här kan du se vilka Besöksaktiviteter ni har upplagda, vill du lägga till en Besöksaktivitet klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Besöksaktiviteten du vill ändra.Fyll i Nummer, Beskrivning och ange om Besöksaktiviteten ingår i checklista. 

Om du fyller i en 1:a under Ingår i checklista kommer besöket att räknas med i Checklistan i klientens startsida.


OBS! Ta aldrig bort en Besöksaktivitet före du samtalat med Nordman Support!


Besökstyp


Här kan du se vilka Besökstyper ni har upplagda, vill du lägga till en Besökstyp klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Besökstypen du vill ändra.Fyll i Nummer, Beskrivning, ange om Besöksaktiviteten ingår i checklista och i Roll anger du *.

Om du fyller i en 1:a under Ingår i checklista kommer besöket att räknas med i Checklistan i klientens startsida.


OBS! Ta aldrig bort en Besökstyp före du samtalat med Nordman Support!Kundklasser


Här kan du se vilka Kundklasser ni har upplagda, vill du lägga till en Kundklass klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Varuleverantören du vill ändra.Fyll i Namn och Beskrivning.

Key fylls i automatiskt av Argus.


OBS! Ta aldrig bort en Kundklass före du samtalat med Nordman Support!


Rabattyp


Här kan du se vilka Rabattyper ni har upplagda, vill du lägga till en Rabattyp klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Rabattyp du vill ändra.

Ange Nr och Namn. 

I Ordertyp skriver du ORDER. 

Krt,Tot.,St. - Här anger du vilken eller vilka enheter som ska vara möjliga att ta orders på med denna rabattyp.

FSG - Här anger du en 1:a om rabattypen ska registrera försäljning. Lämnar du fältet tomt kommer rabattypen ej registrera försäljning. 

EDI - Här anger du en 1:a om rabattypen ska skapa en EDI order. Lämnar du fältet tomt kommer rabattypen ej att skapa en EDI order.

Statistik - Här anger du en 1:a om du vill att rabattypen ska generera statistik. Lämnar du fältet tomt kommer orders tagna med denna rabattyp ej komma med i rapporter och uppföljningar.

Reklamation - Här anger du en 1:a om rabattypen ska vara en Reklamation. Ska rabattypen ej vara en reklamation lämnar du fältet tomt.

Självattesterad - Här anger du en 1:a om rabattypen ska vara självattesterande, om rabattypen ej ska vara självattesterande lämnar du fältet tomt. 


När du fyllt i informationen klickar du på Spara.
OBS! Ta aldrig bort en Rabattyp före du samtalat med Nordman Support!


Planeringstyper


Här kan du se vilka Planeringstyper ni har upplagda, vill du lägga till en Planeringstyp klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Planeringstypen du vill ändra.


Fyll i Nr, Benämning.

Default - ?

Varaktighet i minuter - Om du vill ange en specifik varaktighet för en planeringstyp fyller du i det här.

Ingår i Checklista - Om du fyller i en 1:a här kommer Planeringstypen att räknas med i Checklistan i klientens startsida.

Roll - Skriv *


Produktklass*


Här kan du se vilka Produktklasser ni har upplagda, vill du lägga till en Produktklass klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Produktklassen du vill ändra.Fyll i Benämning och Beskrivning.


OBS! Ta aldrig bort en Produktklass före du samtalat med Nordman Support!


Kontaktpersoners titel


Här kan du se vilka Kontaktpersons titlar ni har upplagda, vill du lägga till en Kontaktpersons titel klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den Kontaktpersons titeln du vill ändra.Fyll i Benämning och Beskrivning.


OBS! Ta aldrig bort en Kontaktpersoners titel före du samtalat med Nordman Support!


Utfall för samtal


Här kan du se vilka Utfall för samtal ni har upplagda, vill du lägga till ett utfall för samtal klickar du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på det Utfall för samtal du vill ändra.Fyll i Nr, Benämning, Beskrivning och Typ.


OBS! Ta aldrig bort ett utfall för samtal före du samtalat med Nordman Support!


Kampanjkategori


Här kan du se vilka Kampanjkategorier ni har upplagda, vill du lägga till en Kampanjkategori du på Lägg till.

Vill du ändra en befintlig klickar du på den kampanjkategorin du vill ändra.Fyll i Nr och Kategori. 

Per Kedja - Om Kampanjkategorin ska vara kedjekopplad fyller du i en 1:a här, annars lämnar du fältet tomt. 


OBS! Ta aldrig bort en kampanjkategori före du samtalat med Nordman Support!