För att visa marknadsfrågorna direkt i besöksbilden, så bockar du i  "Visa på besökssidan" i Argus X backoffice.