Release Notes iPad/iPhone 4.22

Modified on Tue, 14 Sep, 2021 at 8:48 AM

The maximum discount setting in % now works to one hundred %. Scheduled visits on the visits page are also displayed as day and week. The standard printouts are revised. 
New

 • Planned visits on the visits page are also displayed as day and week (Tuesday week 37)
 • If the same item is included on more than one order line, you will be notified when saving your order.
 • We have added a calendar linked to the date type in your customised parameters.
 • It is possible to enter the number of shelf meters with decimals.
 • When you enter the visit page by clicking the visit button, you can now choose to show all customers, the planned visits of today or the entire week.
 • The standard printouts are revised.


Bug fixes

 • The maximum discount setting in % now works to one hundred %.
 • Now you can click on all the buttons on the visit page even in the landscape mode.
 • It is now possible to block wholesalers in the client.
Nytt

 • Planerade besök i besöksbilden visas även som dag och vecka (tisdag vecka 37)
 • För att undvika onödiga slarvfel, blir du nu notifierad om samma artikel finns med på mer än en orderrad i samband med att du sparar din order. 
 • Vi har lagt till en kalender kopplad till datumtyp under egna fält.
 • Det går att skriva in antalet hyllmeter med decimaler.
 • När du går till kund via besök går det nu att välja att visa alla kunder, veckans eller dagens planerade besök på kartan.
 • Standard utskrifterna är reviderade.


Buggar

 • Rabattak i % fungerar nu till hundra %.
 • Vi har bråkat en del med en bugg som skapade problem i Ipad liggande läge, alla knappar går nu att klicka på vilket borde vara en självklarhet. 
 • Det går att spärra grossister i klienten.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article