The maximum discount setting in % now works to one hundred %. Scheduled visits on the visits page are also displayed as day and week. The standard printouts are revised. 




New

 • Planned visits on the visits page are also displayed as day and week (Tuesday week 37)
 • If the same item is included on more than one order line, you will be notified when saving your order.
 • We have added a calendar linked to the date type in your customised parameters.
 • It is possible to enter the number of shelf meters with decimals.
 • When you enter the visit page by clicking the visit button, you can now choose to show all customers, the planned visits of today or the entire week.
 • The standard printouts are revised.


Bug fixes

 • The maximum discount setting in % now works to one hundred %.
 • Now you can click on all the buttons on the visit page even in the landscape mode.
 • It is now possible to block wholesalers in the client.




















Nytt

 • Planerade besök i besöksbilden visas även som dag och vecka (tisdag vecka 37)
 • För att undvika onödiga slarvfel, blir du nu notifierad om samma artikel finns med på mer än en orderrad i samband med att du sparar din order. 
 • Vi har lagt till en kalender kopplad till datumtyp under egna fält.
 • Det går att skriva in antalet hyllmeter med decimaler.
 • När du går till kund via besök går det nu att välja att visa alla kunder, veckans eller dagens planerade besök på kartan.
 • Standard utskrifterna är reviderade.


Buggar

 • Rabattak i % fungerar nu till hundra %.
 • Vi har bråkat en del med en bugg som skapade problem i Ipad liggande läge, alla knappar går nu att klicka på vilket borde vara en självklarhet. 
 • Det går att spärra grossister i klienten.