Säljaktiviteter - Marknadsfråga

Ändrad den Wed, 27 Sep 2023 vid 01:44 PM

Skapa Marknadsfråga

Klicka sök knappen för att se aktiva marknadsfrågor.
 Klicka på plustecknet för att skapa en ny marknadsfråga.

Marknadsfrågan tilldelas automatiskt ett nummer.

Ange datum fr.o.m och t.om
Ange frågans text i rutan (max 75 tecken) och välj svarstyp.
Beroende på vilken svarstyp du väljer kan du även ange Foto storlek eller olika svarsalternativ.
Väljer du Foto och vill att säljaren ska kunna koppla hashtags till fotot lägger du till dessa under svarsalternativ.
Klicka på nästa.

Sammanställning av svarsalternativ:

Prioriterad fråga - Är en "tvingande marknadsfråga”. Dessa frågor lägger sig som en påminnelse i säljarens kalender. När säljaren går in på en kund som har en prioriterad fråga kommer frågan upp tills säljaren har besvarat den och klickar på knappen Markera som avslutad.

Ja/Nej – Frågan besvaras med Ja eller Nej

Pris – Frågan besvaras med pris, fungerar även med decimal

Antal – Frågan besvaras med antal (heltal)

Foto – Frågan besvaras med foto (för att kunna följa upp dessa svar behöver man också Argus PiX – separat programvara). Genom taggar kan man t ex fota före ombyggnad och efter ombyggnad.

Egendefinierad – frågan besvaras med egen definierade svarsalternativ, t ex 1-5, 6-10, 11-15 osv. Dessa skapas i Svarsalternativ rutan genom att att skriva in svarsalternativet och klicka på +.

Fritext – frågan besvaras med fritext.

Multival – Svarsalternativen skapas under rutan svarsalternativ och säljaren kan sedan välja att markera flera av dessa (ex Gavel-exponering, Exponering på Torg osv)


Klicka på plustecknet för att lägga till kunder.

Marknadsfrågan kan läggas på Block/Kedja, Distrikt/Region, Grossist eller Kommun nivå. Välj de kunder du vill koppla till marknadsfrågan, klicka på nästa.


En lista över de valda kunderna visas, för att gå vidare klicka på ok.

Klicka på verkställ, nu är marknadsfrågan skapad.


För att marknadsfrågan ska komma ut till säljarna behöver den frisläppas, öppna upp marknadsfrågan och klicka på knappen frisläpp. Marknadsfrågan kommer ut till säljarna vid nästa kommunikation.

Sök Marknadsfrågor

När du klickar på Marknadsfråga öppnas en sökruta,

Med hjälp av sökparametrarna kan du filtrera vilka marknadsfrågor du vill se.
När du är klar med dina val klicka på sök.
En lista över de marknadsfrågor som matchar sökkriterierna visas.

Vill du spara dina angivna sökparametrar för att kunna använda de igen kan du spara en variant genom att klicka på plustecknet, skriv sedan in namnet på varianten och klicka på spara.

Med Fast Search kan du snabbt få fram specifika order i ditt sökurval genom att skriva in vad du vill se. t.ex ett datum.
Klicka på Excel knappen om du vill få över sökurvalet till en Excel-fil.

Via Fältväljaren kan du enkelt dölja fält som du ej vill se, här kan du även gruppera din sökning om du vill.


Ta bort Marknadsfråga

Om du vill ta bort en marknadsfråga klicka först på markera knappen.

Välj de aktiviteter du vill radera, klicka sedan på radera knappen.
En ruta kommer upp där du måste bekräfta att du verkligen vill ta bort aktviteten.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov