Marknadsfrågor

Ändrad den Mon, 22 Jun 2020 vid 10:11 AM

Du kommer till butikens marknadsfrågor via besöksbilden.

Siffran visar hur många marknadsfrågor som du har kvar att besvara


Det finns 7 olika typer av marknadsfrågor att svara på.


  1. Frågan är ställd som en Ja/Nej fråga och du svarar genom att klicka på rätt svarsalternativ. Spara sedan
  2. Frågan är ställd som en Antalsfråga. Du svarar genom att använda + och - eller klickar i rutan och fyller i rätt svar via tangentbordet. Spara sedan
  3. Frågan är ställd som en Prisfråga. Du svarar genom att använda + och - eller klickar i rutan och fyller i rätt svar via tangentbordet. Spara sedan


4. Frågan är inlagd med egna svarsalternativ. Du klickar på rutan "Välj ett alternativ" och klickar sedan på det rätta alternativet. Klicka sedan utanför rutan för att godkänna svaret. Spara sedan.5. Svaret på denna fråga är en fritext. Klicka på rutan "Notering"


Använd tangentbordet för att skriva ner ditt svar. Klicka sedan på Spara.

Spara sedan igen innan sidan med marknadsfrågor stängs. 


6. Denna fråga kan ha flera svarsalternativ. Klicka på rutan "Välj ett eller flera alternativ". Klicka sedan på det/de alternativ som passar in. Klicka utanför rutan för att godkänna alternativen. Spara sedan.7. Svaret på denna fråga är ett Foto. Tryck på knappen "Foto".Tryck på det stora plussetOm bilden redan är tagen och ligger i bildbiblioteket så klickar du på Bildbibliotek men om du ska ta bilden när du svarar på frågan så klickar du på KameraOm du klickat på Kamera så tar du bilden och väljer sedan Använd bild om den blev bra eller Ta om ifall du är missnöjd och vill ta en ny bild

När du tryckt på Använd bild så väljer du SparaOm du klickat på Bildbibliotek så klickar du på rätt ställe där ditt foto är sparatKlicka sedan på rätt foto


Spara


Nästa gång du går in på dina Marknadsfrågor så kommer du kunna se vilket datum du svarade på frågan/frågorna samt vad du har svarat.

 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov