Startsidan för Argus består av flera delar.
Här kommer du till besöksbilden, planeringen, uppgifter och körjournal.


När du klickar på knappen Kommunikation så skickas allt som du har registrerat till Backoffice samtidigt som data från Backoffice hämtas, detta skall göras minst en gång om dagen.


Checklistan:

I denna del får du en snabbuppföljning av hur säljcykeln går.


Uppföljning


Här kommer du åt all din historik.

Om det visas en siffra med en röd ring så hat du något att utföra där.

Tex visas siffran 2 på oattesterade order, det betyder att det finns två order att attestera.


Här kommer du också åt Pix och Bi om ditt företag har valt den tjänsten.Basdata


Här kommer du åt alla dina kunder, kontaktpersoner samt hela ert sortiment.

Övrigt:


Här kan du se vilket version av Argus du har, samt komma till övriga inställningar.

Här kan du också göra en totalsync men detta ska aldrig göras utan att ha kontaktat Nordman först.