Under ''uppföljningen'' så hittar du besökshistoriken.


När du går in på besökshistoriken får du upp dina samtliga besökta kunder.

Du kan sortera på Besöksdatum, Ort, Postnr eller kundklass

I sökrutan så kan du skriva tex kundnamn

Genom att klicka på tratten får du en filtrering för att kunna sortera dina ordrar som är besökta eller ej besökta.


Nedan väljer du om du vill söka efter dina besöka kunder eller ej besökta.

Du får välja om du vill söka inom ett visst datumintervall genom att bocka i Datum From och Datum tom.

Du kan dessutom välja att se eller dölja veckonummer om du klickar du på <>


Om du istället vill se dina besök från en säljcykel så klickar du på fyrkanten # som nedan.
Genom att klicka på besöken får du fram besöksinformationen på kunden.