Besökshistorik

För att se din besökshistorik, gå in under Uppföljning - Besökshistorik.

Genom att klicka på en av kunderna i listan får du fram besöksinformation för vald kund. Väl inne i Besökshistoriken ser du dina besökta kunder.

Nedan vy visar hur du kan sortera din besökshistorik på Besöksdatum, Ort, Postnr eller Kundklass.

Genom att klicka på tratten uppe till höger kan du göra en mer avancerad filtrering.
När du klickat på tratten ser det ut som i vyn nedan. 

Där kan du välja Besökta eller Ej besökta kunder och även filtrera på ett visst datumintervall genom att bocka i 

Datum f.r.o.m. och Datum t.o.m.


Här kan du också välja att se eller dölja veckonummer, då klickar du på <> uppe till höger.

Klickar du istället på fyrkanten # kan du filtrera dina besökshistorik efter en säljcykel.