Marknadsundersökning
Här kan du följa upp aktiva Marknadsfrågor.

För att se marknadsundersökningar, gå in under Uppföljning - Marknadsundersökning.
Här kan du se alla aktiva marknadsfrågor och ditt svar på respektive kund där du har svarat på marknadsfrågan.

I vyn nedan kan du se att översta marknadsfrågan visar 3/70 vilket betyder att frågan finns på 70 st. av dina kunder och du har svarat på 3 st. av dessa.


Om du klickar på frågan får du upp ett diagram med dina svar.

Klickar du istället på i:et ute till höger får du upp vilken kund du har svarat vad hos.

Se exempel i nedan vyer.