Uppstart skanner

Konfiguration

Skannern konfigureras genom att skanna nedan QR koder i turordning.
För att skanna en kod tryck på avtryckaren (Trigger Key). 


Steg 1: Återställning av skanner

Steg 2: Apple MFi

Steg 3:
Om data ska skickas via Bluetooth välj inaktivera.
 Om data ska skickas via kabel välj Aktivera.

Inaktivera  

 

Aktivera

Om du väljer Inaktivera kan du ladda skannern via en USB-kabel, samtidigt som du behåller din Bluetooth anslutning till din iPad.

Om du väljer Aktivera måste inläst data överföras via USB-Kabel.


 
Steg 4: Välj ditt önskade återkopplingsläge:

Handskannern kan generera pip eller vibration eller båda tillsammans. Skanna en av nedan koder enligt ditt önskemål:

 Endast Vibration

 Endast Pip

Pip och vibration


 Steg 5: Välj nedan kod för att förbättra skannerns precision:

Denna gör att scannern endast scannar koden i centrum av sikt-LED området. Det gör det lättare att skanna koder från ett ark med många koder som är placerade nära varandra.


Para ihop skannern med iPad

När du följt de fyra stegen i ovan beskrivning är det dags att para ihop skannern med din iPad.

Gå till inställningar och välj Bluetooth.
 Om Bluetooth inte är aktiverat, aktivera det genom att svepa knappen till höger.

Tryck på "funktionsknappen" på handskannern och håll ned den i ca 5 sekunder tills den piper och vibrera. Handskannern är nu i "kopplingsläge". I iPaden bör du nu få upp skannern. Tryck på denna för att para ihop iPaden med handskannern. Efter några sekunder bör iPaden visa "Ansluten", och några sekunder senare börjar handskannern pipa och vibrera igen. De två enheterna är nu parade.

Om du tidigare har kopplat en handskanner och vill para en ny, eller koppla in samma skanner efter att du har återställt konfigurationen, måste du få din iPad att glömma den föregående kopplingen.
 I Bluetooth-panelen under avsnittet "Mina enheter" ser du skannern listad. Tryck på den blåa ikonen på höger sida av fältet. Välj sedan "Glöm den här enheten". När du blir ombedd att bekräfta välj "OK", då kommer du automatiskt tillbaka till Bluetooth-panelen.


 

Koppla från bluetooth för att spara ström

Om du inte ska använda skannern under en tid kan du tillfälligt inaktivera Bluetooth-anslutningen till iPaden för att spara ström i båda enheterna.

För att stänga av Bluetooth-anslutningen, håll ned "Trigger Key" några sekunder tills skannern visar rött. För att aktivera Bluetooth upprepa ovan och vänta tills skannern blinkar blått. Släpp "Trigger Key" och vänta tills det slutar att blinka blått och skannern visar grönt.

Överföra data från skannern till Argus 

För bästa resultat ska skannern användas i batch mode, vilket innebär att bluetooth ska vara avstängd när man skannar för att sedan sättas på vid överföring.

 1. Inaktivera Bluetooth med avtryckare (Trigger Key) om den påslagen.

 2. Skanna artiklar.

 3. Gå till besöksbilden på kund.

 4. Välj var du vill överföra dina skannade artiklar. Order, listning eller inventering eller             genom att klick på "streckkodsläsare"  5. Aktivera bluetooth genom att hålla in avtryckaren (Trigger Key) på din skanner tiills            den blinkar blått.

  6. Gå till orderbilden, klicka på streckkoden i det övre högra hörnet. De skannade                   artiklarna läses in i överföringsbilden. Där väljer du på alternativen Överföring och             Överföring & Nollställ. Väljer du Överföring finns artiklarna kvar i listan och kan                  användas för att också läsa in listning. 

 

Skannern kan användas i orderbilden, listningen och inventeringen.

 

 

Lägga till artiklar i orderbilden

1. Aktivera bluetooth med avtryckare (Trigger Key) om den är avstängd. Går också aktivera efter det att artiklar är skannade.

 

2. Skanna artiklar

 

3. Gå in i orderbilden

 

4. Klicka på  för att få fram en artikellista över de artiklar som du har skannat. Här får du möjligheten att välja Överföring eller Överföring & Nollställ.

Väljer du Överföring, överförs artiklarna till orderbilden, men finns också kvar i skannern. Detta kan vara bra om man t.ex. råkar lämna orderbilden utan att spara. Väljer man Överföring & Nollställ, överförs artiklarna till orderbilden samtidigt som skannern töms.5. Hantera sedan din order som vanligt med leveransdatum och villkorstyper mm. Lägga till artiklar i listningen

1. Aktivera bluetooth med avtryckare (Trigger Key) om den är avstängd. Går också att aktivera efter det att artiklar är skannade.

2. Skanna artiklar

 

3. Gå in i listningsvyn

 

4. Klicka på  för att få fram en artikellista över de artiklar som du har skannat. Här får du möjligheten att välja Överföring eller Överföring & Nollställ.

Väljer du Överföring, överförs artiklarna till listningen, men finns också kvar i skannern. Detta kan vara bra om man t.ex. råkar lämna listningen utan att spara. Väljer man Överföring & Nollställ, överförs artiklarna till listningen samtidigt som skannern töms.
5. Klicka på Save för att spara listningen.Lägga till artiklar i inventeringsorder
 

 
1. Aktivera bluetooth med avtryckare (Trigger Key) om den är avstängd. Går också att aktivera efter det att artiklar är skannade.

2. Skanna artiklar

 

3. Gå in i inventeringsvyn

 

4. Klicka på  för att få fram en artikellista över de artiklar som du har skannat. Här får du möjligheten att välja Överföring eller Överföring & Nollställ.

Väljer du Överföring, överförs artiklarna till inventeringsordern, men finns också kvar i skannern. Detta kan vara bra om man t.ex. råkar lämna inventeringsordern utan att spara. Väljer man Överföring & Nollställ, överförs artiklarna till inventeringsordern samtidigt som skannern töms. 

 

  5. Klicka på Save för att spara inventeringsordern.

Överföra data från skannern till Argus alt.2 


1. Klicka på strckkodsläsare besöksbilden med bluetooth aktiverat.
2. Klicka sedan på ikonen för streckkodsläsaren i det övre högra hörnet.
3. Här kan du välja att överföra artiklarna till order och/eller listning. Väljer du order öppnas orderbilden med de skannade artiklarna inlagda. Hantera din order som vanligt och spara. Du slussas då tillbaka till skannervyn. 

 4. Klicka på listning om du vill överföra artiklarna listningen. Här kan du välja Överföring eller Överföring & Nollställ.Väljer du Överföring överförs artiklarna till listningsvyn, men finns också kvar i skannern.Väljer du Överföring & Nollställ överförs artiklarna till listningsvyn samtidigt som skannern töms. Artiklarna finns dock kvar så att du också kan lägga en order.


5. Om skannern är är nollställd enligt punkt 3 finns artiklarna kvar att lägga order på.

Soptunnan är då utgråad, vilket betyder att skannern är tömd. Är skannern inte nollställd, så är ikonen inte utgråad och skannern kan tömmas.


6. När överföringen är klar visualiseras detta genom en gröna färgen. I detta fall både order och listning.Genom att klicka på "soptunnan" tömmer man skannern.

 


 Klicka på summera ikonen för att få sätta samman artiklar som finns på mer än en orderrad.
 

 

Att tänka på

- Ladda skannern varje kväll, då är den redo att använda nästa dag.


 
                      

- För att spara batteritid kan man med fördel stänga av bluetooth när skannern inte används.


 

- Töm skannern när du skannat färdigt. Är du osäker på om den är tömd eller inte gå till besöksbilden och klicka på streckkodsläsare, då visas de artiklarna som eventuellt finns i skannern. Klicka på papperskorgen för att tömma.