Faktura Import
Följ nedan steg om du ska Importera Fakturor i Argus.

  1. Öppna Programmet Faktura Import
  2. Klicka på "Kopiera filer" , mapp öppnas där du kan välja dina filer.
    Du kan även markera dina fakturor och dra in dom i fakturainläsningsrutan.
  3. Klicka sedan på Importera filer.
  4. Nu visas en lista på matchade offerter/anbud i Argus, Klicka på Importera knappen för att läsa in fakturorna. Felmeddelande Fakturainläsning


Om du försöker att importer anbudsfakturor som inte kan identifieras av Argus, kommer du i steg fyra ovan se ett felmeddelande i statusfältet: Hittar inte avtalsnumret och checkrutan i kolumnen importera blir avmarkerad.

Du har två val:

  1. Du öppnar Argus och lägger till det okända avtalsnummret i Argus. Klickar på Läs om under Action och importerar filen.
  2. Klickar på "Markera alla" och läser filen ändå, och korrigerar fakturan senare i Argus.


Korrigera Fakturan i Argus

Om du valt att korrigera fakturan i Argus, gå till Manualen Fellista:
https://nordman.freshdesk.com/a/solutions/articles/19000126082?lang=sv-SE&portalId=19000010377