Fellista

Ändrad den Mon, 03 Jan 2022 vid 02:48 PM

Fellista ligger under  Offertmodulen - Fellista EDI M&S


Fellista är uppdelad efter Sortiment eller avtalsnummer och även efter grossist, M&S eller Menigo.


Fellista Sortiment

Fellistan visar sortiment som lästs in via fakturor men som Argus ej hittar en koppling till.
För att dessa faktura rader ska komma med på uppföljningar gällande fakturor måste felen åtgärdas.

Fellistan visar artikelns EAN nummer och vilket grossistartikelnummer felet gäller.
Den visar även antalet rader och värdet. För att åtgärda detta måste artikeln läggas in i Argus, detta görs via Sortiment - Produkter. (Viktigt att EAN koden anges för artikeln).

Grossistartikelnummer måste även anges för grossisten, detta görs via - Priser- Priser Per Grossist.


När artikeln lagts upp och Ean nummer och grossist artikelnummer har kopplats till artikeln gå tillbaka till fellistan och klicka på Läs om, artikeln ska nu ej längre finnas kvar i fellistan.


Fellista Avtalsnummer

Fellistan visar avtalsnummer som lästs in via fakturor men som Argus ej hittar en koppling till.
För att dessa avtalsnummer ska komma med på uppföljningar gällande fakturor måste felen åtgärdas.

Fellistan visar Kundavtal kod, Slutkundens Avtalsnummer och Slutkundens namn.
Den visar även antalet rader och värdet.


För att åtgärda detta måste Kundavtal kod och Slutkundens Avtalsnummer kopplas till Offerten som felmeddelandet hänvisar till. Detta görs via Offertmodul - Offerter.
Leta fram offerten det gäller, dubbelklicka på offerten. Offerhuvudet öppnas då, ange Kundavtal Kod och slutkundens Avtalsnummer enligt exemplet i nedan bild. (Finns inget Slutkundens Avtalsnummer lämna denna kolumn blank.)
Klicka på plustecknet.


Klicka på Spara uppe i Verktygsfältet.
Numren som nyss angivits finns nu under Fakturareferens om du klickar på pilen i det fältet.  När Kundavtal kod och Slutkundens avtalsnummer  har kopplats till Offerten gå tillbaka till fellistan och klicka på Läs om, Avtals numret ska nu ej längre finnas kvar i fellistan. 
 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov