Analyspaketet - Mål, Analys & Rapporter

Ändrad den Mon, 27 May 2024 vid 11:35 AM


Analyspaketets startsida ger dig en översikt över alla analyser, rapporter och mål under pågående säljcykel.

Analyserna är dynamiska vilket ger dig en möjlighet att utforska och analysera data på ett flexibelt sätt. 

Klicka på den analys, rapport eller KPI:er  som du vill öppna.


Analyspaketet innehåller följande dynamiska analyser:


Distributionsanalys - Visar en överblick av hur mycket av ert sortiment som finns på hyllan. 

Besökta kunder - Visar antal besök som är gjorda av den totala besökskvoten (Antal kunder x angiven besöksfrekvens.

Perfect Store - Argus poängssättningssystem som baseras på dina valda mätobejekt. Visas enbart om du valt detta tillägg som del av ditt system. 

Volym analys - Visar ordervolym nuvarande säljcykel jämfört mot förgående säljcykel.

Distriktsanalys - Kan filtreras på besök eller order och jämförs mot förgående säljcykel.

Marknadsfrågeanalys - Visar hur stor andel av marknadsfrågorna som är besvarade.

•Inventeringsanalys - Visar hur stor andel av inventeringsordrarna som är besvarade. 

White Spot analys - Visar vilka delar av ert sortiment som saknar distributionspunkter. Utöver de dynamiska analyserna finns även följande färdiga rapporter:

 

Besöksrapport

•Antal besök per distrikt 

•Antal besök per profil


•Försäljningsstatik


Marknadsfrågor

•Marknadsfrågor per distrikt


Säljmålsrapport

•Budget/Utfall kampanj säljare

Budget/Utfall kampanj huvudsäljare 

Utfall kampanj säljare


Kampanjrapport - (För att utfall ska visas behöver säljaren ha lagt order via kampanj)

•Budget/Utfall kampanj säljare

Budget/Utfall kampanj huvudsäljare 

Utfall kampanj säljare


Distributionsrapport

•Inte listad

•Inte inventerad

•Kedja

•Kedja/Distrikt

•Distrikt/Produkt

•Kedja/Produkt


Inventeringsrapport

•Distrikt

•Distrikt/Produkt

•Distrikt/Kedja


Aktiviteter

•Per distrikt

•Diagram


Dynamiska analysernas uppbyggnad


1. Visar staplarna i Antal

2. Visar staplarna i %

3. Visar en lista med ditt urval i rådataform med möjlighet att överföra datan till Excel.

4.  Filtreringsmöjligheter: Regioner, Artiklar, Kejdor, Kundklasser. 

    Obs. Har du valt en filtrering behöver du själv ta bort den för att återgå till rapportens ursprung.


Du kan ändra ordning på datan genom att flytta rubrikerna, då flyttas staplarna enligt den ordning du lagt dom.


För att markera fler fält i de dynamiska analyserna håll in tangenten shift. 


Distributionsanalys


Få en snabb överblick av hur ert sortiment är inventerat på hyllan.

Analysen visar hur stor andel av sortimentet som är inventerat genom inventeringsorder och i listning.

Analysen tar endast med produkter som är aktiva och inte har listningstatus X.


Finns: Sortimentet är markerat att de finns på hyllan antingen genom inventeringsorder eller listning.

Finns ej: Sortimentet är markerat att det inte finns på hyllan antingen genom inventeringsorder eller listning. 

Ej inventerat: Andelen av sortimentet där det inte finns något registrerat i inventeringsorder eller listning.


Rapporten är uppdelad utifrån Region, Produktgrupp och kedja samt utifrån hur länge sedan inventeringen har registretats.


Filtreringsmöjligheter: 

 • Inventeringsorder - Gör du ett urval här visas endast registreringen som är gjord via inventeringsordern.
 • Produkter
 • Kedja
 • Kundklasser
 • Artikelstatus
 • SäljkårBesökta kunder


Visar registrerade, inplanerade besök samt ej besökta kunder under den valda tidsperioden.

Visar aktiva kunder med en angiven besöksfrekvens. 


Filtreringsmöjligheter: 

 • Datum från och till 
 • Inkludera icke-besökbara kunder (Kunder med 0 i besöksfrekvens)
 • Kedja
 • Kundklasser
 • Säljkår


Whitespot


Få en tydlig överblick på vart ni saknar distribution. 


Analysen räknar med order, inventeringsorder, listning och POS data.

Den totala procensummeringen är 100 %  och baseras på fördelningen: 1. Order  2. Inventerat  3. Köpt (Posdata) 4. Inte.


Inte : Det finns ingen orderhistorik, inventering, listning eller POS data registrerad under datumintervallet.

Sålt: Visar tagna order under perioden.

Inventerat: Visar listning registrerad i antingen listning eller inventeringsorder under perioden

Köpt: Visar POS data under perioden.


Analysen visar endast aktiva kunder samt aktiva artiklar som inte har listningstatus X.

Den är uppdelad utifrån Region, Produktgrupp och kedja samt tidsperioden för hur länge sedan något har registrerats.


Filtreringsmöjigheter:

 • Typ - Filtreringsmöjlighet på produktgrupp samt undergrupperingar till produktgruppen (grupp 1,2 och3) för att se var det inte finns någon försäljning alls.
 • Orderdatum från och till 
 • Leverandatum från och till
 • Produkter
 • Kedja
 • Kundklasser
 • Artikelstatus
 • SäljkårMarknadsfrågeanalys


Visar aktiva marknadsfrågor och vill du se en summering per säljare klickar du på namnet (för att få bort filtreringen klicka på Alla)Inventeringsanalys


Visar aktiva inventeringsorder och vill du se en summering per säljare klickar du på namnet (för att få bort filtreringen klicka på Alla)


Volymanalys


Visar volym på antal sålda produkter angivet i tusental i vald period per produktgrupp och kedja samt en total summering per distrikt.


Analysen nvisar en summering på antal angivet i Försäljningsenhet (KRT), Antal KRT omräknad (Displayenheter omräknat i kartong), Konsumenenheter (St) samt Vikt i KG.  


Filtreringsmöjligheter:

 • Orderdatum från och till
 • Leveransdatum från och till
 • Produktgrupper
 • Produkter
 • Kedja
 • Kundklasser
 • SäljkårVäljer du Jämförelse visas vald enhet grafiskt med motsvarande period förgående år.

Markera den enhet du vill att grafen ska visa genom att markera rutan. 

(Försäljningsenhet (KRT), Antal KRT omräknad (Displayenheter omräknat i kartong), Konsumenenheter (St) samt Vikt i KG )
Distriktsanalys


Analysen visar utfall för besök, antal order och ordervärde per distrikt samt snittet för hela landet eller en region under vald tidsperiod. 


Väljer du ett distrikt visas totala antalet besök och totala antalet order som säljaren har registrerat under perioden. 

Detta kan också jämföras mot snittet för hela landet eller en region.


Analysen kan filtreras på 7 dagar, 4 veckor eller ett år.
KPI


Här visas de KPI:er som ni har skapat under "Säljaktiviteter - Mina KPI:er".

För att lägga in mål på säljarna klickar du på Pennan.

Du kan välja att sätta ett generellt mål som fördelas lika över regionen eller manuellt för varje säljare.

Målen visas även i säljarens iPad. Färdiga Rapporter


Besöksrapport - Antal besök per distrikt vald period


Rapporten visar: 

Totalt antal besök per säljare

Möjliga säljdagar (Räknar bort frånvarodagar som är inlagda i företagskalendern)

Snittbesök per dag

Antal besökta unika kunder samt kundbas per säljare.

Antal möjliga besök utifrån inlagd besöksfrekvens samt index på vad som är uppnått.

Aktiviteter fördelat på antal eller antal timmar beroende på hur säljaren har registrerat sin aktivitet. Timmar per dag* är en uträkning utifrån antalet timmar x arbetsdagar.

Antal order som säljaren har registrerat, Order per besök (Antal order/Antal kundbesök), Order per dag (Antal order/Arbetsdagar)


Filtreringsmöjligheter:

 • Datum
 • Kundklass
 • DistriktBesöksrapport - Antal besök per profil


Rapporten visar:

Totalt antal besök per block/kedja

Snittbesök per dag (Antal kundbesök/arbetsdagar)

Antal besökta unika kunder per block/kedja.

Kundbas visar hur många aktiva kunder som är kopplade till varje block/kedja.

Antal möjliga besök utifrån inlagd besöksfrekvens samt index på vad som är uppnått.

Aktiviteter fördelat på antal eller antal timmar beroende på hur säljaren har registrerat sin aktivitet. Timmar per dag* är en uträkning utifrån antalet timmar x arbetsdagar.

Antal order som har registrerat per kedja, (både skarpa och statistik)

Order per besök (Antal order/Antal kundbesök)

Order per dag (Antal order/Arbetsdagar) 


Filtreringsmöjligheter:

 • Datum
 • Besökstyp
 • Kundklass
 • Distrikt


Försäljningsstatistik


Rapporten visar:

 Ordervärde per produktgrupp/produkt/säljare

Antal KRT (Försäljningsenhet) per produktgrupp/produkt/säljare

Antal KRT omräknat visar totalt antal KRT per produktgrupp/produkt/säljare, här räknas displayer/expo om till KRT.


Filtreringsmöjligheter:

 • Datum
 • DistriktMarknadsfrågor per distrikt


Rapporten visar:

Antal kunder kopplade till marknadsfrågan per Region/Distrikt

Antal svar på marknadsfrågan per Region/Distrikt

Antal Ja per Region/Distrikt. (Är det en antalsfråga visas Totalsumma per Region/Distrikt, Fotomarknadsfråga visas antal bilder tagna per Region/Distrikt).


Alla aktiva frågor visas i denna rapport oavsett om datumet har passerat. För att frågan ska försvinna behöver den inaktiveras.


Filtreringsmöjligheter:

 • DistriktSäljsmålsrapporer VS Kampanjrapporter.

Skillnaden mellan Säljmålsrapporter och Kampanjrapporter är att för att utfallet ska komma med i Kampanjrapporterna krävs att säljaren tagit ordern via kampanjen.


Säljsmålsrapport - Budget utfall/kampanj/säljare


Rapporten visar:

Utfall antal KRT per säljare/kampanj/kampanjprodukt

Utfall antal ST per säljare/kampanj/kampanjprodukt 

Utfall i KG per säljare/kampanj/kampanjprodukt 


Filtreringsmöjligheter:

 • Datum

Alla aktiva kampanjer visas i denna rapport oavsett om datumet har passerat. För att kampanjen ska försvinna behöver den inaktiveras.Säljsmålsrapport - Budget utfall/kampanj/huvudsäljare


Rapporten visar resultatet på huvudsäljaren oavsett vem som har skapat ordern: 

Utfall antal KRT per säljare/kampanj/kampanjprodukt

Utfall antal ST per säljare/kampanj/kampanjprodukt 

Utfall i KG per säljare/kampanj/kampanjprodukt 


Filtreringsmöjligheter:

 • Datum

Alla aktiva kampanjer visas i denna rapport oavsett om datumet har passerat. För att kampanjen ska försvinna behöver den inaktiveras.


Säljsmålsrapport - Utfall/Kampanj/Säljare


Rapporten visar:

Antal kunder kopplade till kampanjen per Kampanj/Region/säljare

Antal kunder kampanjen är insåld till samt i ett index.

Ordervärde på de order som uppfyller kampanjkriterierna.

Antal sålda KRT (Expo/Display räknas om till KRT)

Antal sålda expoenheter


Filtreringsmöjligheter:

 • DistriktDistributionsrapport inte listad


Rapporten visar en sammanställning på vilka produkter som det inte finns listade där kunden har en listningsstatus som inte är X, per Produkt/Distrikt/Butik.


Öppnar man upp distriktet ser man vilka butiker som saknar registrerad listning på produkten. (X)                                             

Filtreringsmöjligheter:

 • Produkt
 • Block/Kedja


Distributionsrapport inte inventerad


Rapporten visar en sammanställning på vilka produkter som inte finns inventerade där det finns en aktiiv inventeringsorder. Där kunden har en listningsstatus som inte är X, visas per Produkt/Distrikt/Butik.


Öppnar man upp distriktet ser man vilka butiker som inte har blivit inventerade trots att de finns med i en inventeringsorder.(X)


Filtreringsmöjligheter:

 • InventeringsorderDistributionsrapport - Kedja


Rapporten visar:

Antal listade produkter per Block/Kedja/Status

Antal möjligheter per Block/Kedja/Status

Index på listade produkter


Filtreringsmöjligheter:

 • Kundklass
 • Sortiment status
 • DistriktDistributionsrapport - Kedja/Distrikt


Rapporten visar:

Antal listade produkter per Block/Kedja/Distrikt

Antal möjligheter per Block/Kedja/Distrikt

Index på listade produkter


Filtreringsmöjligheter:

 • Kundklass
 • Sortiment status
 • Distrikt


Distributionsrapport - Distrikt/Produkt


Rapporten visar:

Antal listade produkter per Produktgrupp/Produkt och distrikt

Antal möjligheter per Produktgrupp/Produkt och distrikt 

Index på listade produkter


Filtreringsmöjligheter:

 • Kundklass
 • Sortiment status
 • DistriktDistributionsrapport - Kedja/Produkt


Rapporten visar:

Antal listade produkter per Produktgrupp/Produkt/Block/Kedja

Antal möjligheter per Produktgrupp/Produkt/Block/Kedja  

Index på listade produkter


Filtreringsmöjligheter:

 • Kundklass
 • Sortiment status
 • Distrikt

Inventeringsrapport - Distrikt


Rapporten visar:

Antal nyheter, produkter som är Nyhetsmarkerade av säljare i inventeringsordern. 

Antal Face

Differensen från tidigare registrerade antal face

Antal kunder kopplade till inventeringsordern

Index som visar Antal kunder du inventerat jämfört med Antal möjliga kunder i inventeringsordern. 


Filtreringsmöjligheter:

 • Distrikt


Inventeringsrapport - Distrikt/Kedja


Rapporten visar:

Antal nyheter, produkter som är Nyhetsmarkerade av säljare i inventeringsordern. 

Antal listade produkter

Antal möjliga produkter att lista 

Index som visar Antal kunder du inventerat jämfört med Antal möjliga kunder i inventeringsordern. 


Klicka på plusset till vänster om inventeringsordern för att se ner på Blocknivå/Kedjenivå

Klicka på plusset till vänster om Region för att se ner på säljarnivå.


Filtreringsmöjligheter:

 • Distrikt


Inventeringsrapport - Distrikt/Produkt


Rapporten visar:

Antal nyheter, produkter som är Nyhetsmarkerade av säljare i inventeringsordern. 

Antal listade produkter

Antal möjliga produkter att lista 

Index som visar Antal kunder du inventerat jämfört med Antal möjliga kunder i inventeringsordern. 


Klicka på plusset till vänster om inventeringsordern för att se ner på produktnivå

Klicka på plusset till vänster om Region för att se ner på säljarnivå.


Filtreringsmöjligheter:

 • DistriktAktiviteter - Per distrikt


Rapporten visar Antal Insålda och Utförda aktiviteter

Om man har angivit mål för aktiviteten visas Antal Mål

Totalt antal kunder 


Klicka på plusset till vänster om Region för att se ner på säljarnivå.


Filtreringsmöjligheter:

 • DistriktVar artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov