Activities

Modified on Wed, 15 Apr 2020 at 09:57 AM

In the visitor image you can see if there are active activities by showing a green number to the right.


När du har sålt in en aktivitet hos en kund markerar du rutan Insålt, så att den blir grön.


Då öppnas en ruta där du får lägga in när aktiviteten planeras. 

Ange Start och slut datum samt hur länge aktiviteten ska pågå.


Klicka på Spara


Då kommer du till Aktivitetsrutan, här kan du välja att lägga in en kontaktperson.

Klicka sedan på Spara.


Nu har du markerat din Aktivitet som insålt, Aktiviteten kommer även att synas i din planering som ett tidsbokat besök. 


När du har utfört din aktivitet så markerar du rutan Utfört. 

Klicka sedan på spara.

Du kan också välja att Lägga till en Bild till Aktiviteten. (Obs. För att följa upp bilder så behöver ert företag använda ArgusPIX)


Klicka på kamerasymbolen

Svaret på denna fråga är ett Foto. Tryck på knappen "Foto".Tryck på det stora plussetOm bilden redan är tagen och ligger i bildbiblioteket så klickar du på Bildbibliotek men om du ska ta bilden när du svarar på frågan så klickar du på KameraOm du klickat på Kamera så tar du bilden och väljer sedan Använd bild om den blev bra eller Ta om ifall du är missnöjd och vill ta en ny bild

När du tryckt på Använd bild så väljer du SparaOm du klickat på Bildbibliotek så klickar du på rätt ställe där ditt foto är sparat


Klicka sedan på rätt foto


Spara


Du kan även lägga till en Notering till din aktivitet. genom att klicka på "Pratbubblan"

Skriv in din Notering och Klicka på Spara.


Klicka på Spara igen för att komma 


Nästa gång du går in på dina aktiviteter så kommer du kunna se vilket datum du planerade och utförde din aktivitet. 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article