Startsidan för Argus består av flera delar.


Checklistan:

I denna del får du en snabbuppföljning av hur säljcykeln går.


Kalendern:

Här ser du inplanerade besök, de olika färgerna på besöken står för olika planeringstyper t.ex. Säljbesök, Ombyggnad eller Tidsbokat besök.


Visar som standard arbetsvecka, men går att ändra till:

  1. Arbetsdag
  2. Arbetsvecka (Måndag-Fredag)
  3. Vecka (Måndag-Söndag)


På varje kund syns också vad som är registrerat under dagen. Ett hus om ett besök är gjort, en lastbil om en order är registrerad. Här syns även en pratbubbla om det ligger en notering på det planerade besöket.Funktionsknappar:


Allt som registreras i Argus styrs via dessa knappar. 

De gröna knapparna är de som du använder dagligen.

De orangea knapparna består av olika uppföljningar. 

Via de blå knapparna längst till höger kommer du åt all basdata.