För att skapa ett frågeformulär i Forms så klickar du först på Marknadsfrågor och sedan på frågeformulär.Klicka på skapa. Välj sedan ett datumintervall och klicka på nästa.
Lägga till målgrupp


Från klippbord eller en lista med där du väljer fritt vilka kunder som frågeformuläret ska gälla.


I alternativet Block/Kedja så väljer du ett eller flera block och/eller kedjor. 


Under Distrikt/Region väljer du hela regioner eller utvalda distrikt.


Du kan också gör urval på grossister och kommuner.

Klicka på next när du gjort ditt urval


Här kan du lägga till fler kunder om det skulle behövas. Klicka på lägg till så kan du gör samma urval som innan.

Klicka på finish för att slutföra


Here you can add more customers if needed. Click on add and you can make the same selection as before.

Click Finish to complete

För skapa och redigera ett frågeformulär i programmet Forms klickar du på redigera frågan.


Skapa ett nytt frågeformulär.

Börja med att ge frågeformuläret ett namn. Fyll sedan i beskrivning och instruktioner. Klicka på Spara.

Nästa steg är att skapa sidor som man fyller med frågor. Klicka på "Ny Sida" Fyll i namnet på sidan samt beskrivning.

Klicka på "Ny fråga" för att lägga till en fråga. En lista med svarstyper visas. Välj lämplig svarstyp till den fråga du tänkt ställa.


I detta exempel är svarstypen flerval valt. För att lägga till möjliga val klicka på + tecknet under Val  Skriv in dit val och tryck på OK. Upprepa för att lägga till fler val.

FrågetyperFör att skapa en ny sida klicka på  + tecknet längst ner till höger. Fyll i namnet på sidan samt beskrivning. Lägg till frågor på samma sätt som du gjorde när du skapade din första sida.

Villkorliga hopp kan göras om mer än en sida finns och används för att dirigera om till en annan sida beroende på svar. När du klickar  på + tecknet ges möjligheten att välja ett hopp till en annan sida.Arrangera sidor 


För att ändra ordningen på sidor. Dra och släpp på pilarna vid sidans namn. Gör på samma sätt för att ändra ordningen på frågor.Arrangera frågor


För att ändra ordningen på sidor. Dra och släpp på pilarna vid frågans namn.