Utbetalningar via Bankmodulen

Ändrad den Ons, 23 feb., 2022 vid 3:16 E.M.

Manual Utbetalningar via Bankmodulen

Alla utbetalningar som har passerat leveransdatum ska attesteras av respektive säljare. Utbetalningarna hamnar då i status 2 ”Attesterad av säljare”

Alla utbetalningar som ligger i status 2 ska sedan attesteras en gång till av behörig i Backoffice och kommer då att hamna i status 10 ”Godkänd” och då hamna på första fliken i Bankmodulen.

Öppna upp bankmodulen genom att dubbelklicka på Bank utbetalningar

 

Bankmodulen består av 4 flikar

 

  • Attesterade – Här hamnar de utbetalningar som attesteras i Argus. I denna flik så rättas allt som ligger fel  (t ex bankgironr)
  • Banken – Efter att felen är rättade i första fliken så markerar man utbetalningarna och skickar dem vidare till denna flik. Här skapas bankfilen.
  • Affärssystem – När bankfilen är skapad så flyttar du utbetalningarna vidare till denna flik. Här skapas bokföringsfilen.
  • Inställningar – I denna flik går att ändra vissa inställningar som gäller bgnr mm.

 

 

 

 

Flik 1 Attesterade (atteststatus 97)

Som det ser ut ovan så är det fem order som måste korrigeras innan det går att markera alla order och skicka vidare till nästa flik.

Kolumnen Gränssnitt är vad som står på ordern och kolumnerna Bankgiro/Plusgiro är vad som står i Backoffice på kundkortet.

902610015 – Saknas Bgnr och Plusgiro på kundkortet samt på utbetalningen. Under Inställningar är det markerat att Avi inte ska användas och därför måste man lägga in ett Bank- eller Plusgiro på kundkortet innan denna kan skickas vidare.

902610011 och 902610013 – Dessa två är helt riktiga. Det finns ett Bankgiro på kundkortet och det stämmer helt överens med det som ligger på utbetalningen. Dessa går att skicka vidare utan någon ändring.

902610014 – Det finns ett Bankgironr inlagt på kundkortet men inget på utbetalningen. Detta måste ändras innan denna kan skickas vidare.

807010022 – Det finns ett Plusgiro inlagt på kundkortet men inget på utbetalningen. Detta måste ändras innan denna kan skickas vidare.

902211412 och 902211413 – Dessa två har ett Bankgironr inlagt på utbetalningen men det finns inget inlagt på kundkortet. Detta måste ändras innan dessa kan skickas vidare.

För att korrigera 902610015, 902211412 och 902211413 så börjar man med att lägga in ett Bank- eller Plusgiro på kundkortet

Gå in under Affärspartner – Kunder, på fliken Basdata så går det att lägga in Bank- eller Plusgiro.

OBS! Inget streck i Bankgiro eller Plusgiro!

När man lagt in Nr på de kunder som saknade alternativt har ändrat till rätt nr om det har legat fel på kundkortet så går man tillbaka till Bank utbetalningar.

Klicka på

Nu är 902211412 och 902211413 klara att skicka vidare pga att det redan innan stod rätt Bgnr på utbetalningen och nu har vi lagt in det nr även på kundkortet.

Alla 7 utbetalningar är nu rätt i kolumnerna Bankgiro och Plusgiro vilket betyder att dessa nr finns inlagda på kundkorten. Det som behövs nu är att kolumnen Aktuell giro nr (det som ligger på utbetalningen) rättas till.

Markera raden för 902610015, högerklickaoch välj Editera kund…

 

Överst i bilden står fortfarande Aktuell giro nr 0 (alltså det som står på ordern)

  • Bocka i Bankgiro (i rutan står det Bgnr som lades in på kundkortet)
  • Om det finns flera order till samma kund så ser du dem i rutan nedan. Du kan då välja att bocka i ”Ändra Giro nr i alla order till samma kund” för att slippa ändra på alla rader

I denna ruta kan du också ändra till Plusgiro genom att bocka i där istället om butiken vill ha utbetalningen till Plusgiro istället

  • Klicka på Spara och stäng

 

Gör på samma sätt när det gäller 902610014 och 807010022.

Markera en utbetalning i taget, högerklicka och väl Editera kund….

När all fel är rättade så ser det ut som nedan

 

När ingenting längre står som Fel så markerar du alla rader. Lättast är att högerklicka och välja ”Markera alla rader”. Klicka sedan på ”Skicka vidare valda order”.

Det går självklart att gå vidare till nästa steg även om inte alla fel är korrigerade. Markera då bara de order som är ok (för att markera flera rader håll ner Ctrl) och klicka sedan på ”Skicka vidare valda order”.

 Flik 2 Banken (Atteststatus 98)

I denna flik skapas alltså Bankfilen

Klicka på Skapa BGC

Summa och Kontrollsumma måste stämma överens för att denna ska gå att skapa. Om de inte stämmer överens så hör du av dig till oss.

Klicka på Skapa BGC fil

Klicka på Yes om kontot stämmer. Detta är det konto som står varje gång du skapar en BGC fil.

Nu får du välja vart denna fil ska sparas ner. Antingen så har Ni en förvald plats där den ska läggas eller så kanske du ska maila den vidare och då kan du skapa en egen plats.

Markera sedan alla rader genom att högerklicka och välja ”Markera alla rader”

Klicka på  

Klicka på  

 

 


Flik 3 Affärssystem (Atteststatus 99)

I denna flik skapas bokföringsfilen. Det finns två varianter (två olika knappar)

Skapa SIE – Här kan du spara ner en standardfil för bokföring i ett format som passar de allra flesta

Skapa underlag – Här ligger bokföringsfilen om Ni har skapat ett eget format och innehåll

Klicka på den variant som Ni använder Er av.

Klicka på ”Spara”

Välj var du vill spara ner denna fil. Antingen så har Ni en förvald plats även för denna eller så kanske du ska maila även denna fil och då kan du skapa en egen plats

När allt är klart, alla filer sparade och/eller ivägskickade så kan du välja ”Avsluta alla”

När du klickar på ”Avsluta alla” så försvinner alla utbetalningar från Bankmodulen och de får status 100 ”Överfört till Affärssystem”

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov