Besökshistorik


För att se din besökshistorik, klicka på loggan Besökshistorik under Uppföljning på startsidan.

När du är där, ser du alla dina besök. För att filtrera dem, tryck på Tratten uppe i högra hörnet.

Om du trycker på en kund under Besökshistoriken får du fram Besöksinformation på kunden. 


Filtrera besök


När du trycker på Tratten kan du välja att se dina Besökta eller Ej besökta kunder samt filtrera på datumintervall.

Om du istället vill se dina besök från en säljcykel klickar du på fyrkanten.