Registrera order
1. Klicka på Order.

2. Klicka på Ångra uppe till vänster.

3. Lägg till artiklar genom att klicka Sortiment.
4. Välj artikeln du vill lägga order på, klicka först på nollan för att få fram + och -, ange sedan det antalet du vill beställa. Håller du ned fingret en längre tid på +-tecknet ökar antalet med 10 i taget.

5. När du valt de artiklarna du vill lägga order på, klicka på lägg till. De artiklar som du lagt order på kommer nu att visas i på höger sida.

6. Klicka slutligen på "pilen" för att välja hur du ska gå vidare med ordern.
Registrera kampanjorder

1. Klicka på Order.

2. Klicka mitt på kampanjraden för att öppna upp kampanjen och se vilka artiklar som ingår.
3. Välj artikeln du vill lägga order på, klicka först på nollan för att få fram + och -, ange sedan det antalet du vill beställa. Håller du ned fingret en längre tid på +-tecknet ökar antalet med 10 i taget.

4. Vill du lägga till alla kampanjrader i ordern klickar du på den blåa rutan. Om du väljer Ja i rutan som kommer upp läggs automatiskt 1 in på alla artiklar som kampanjen innehåller.
5. När du valt de artiklarna du vill lägga order på, klicka på spara. De raders som ligger med antal kommer då att gå över till orderbilden. Du har raderna till höger och huvudet till vänster. 
6. Klicka slutligen på "pilen" för att välja hur du ska gå vidare med ordern.
Det första som dyker upp är de kampanjer som finns upplagda på kunden.

 

Ska du inte registrera ordern via en kampanj så trycker du på Ångra uppe i vänstra hörnet.

Klickar du på den blåa rutan så kommer denna fråga upp:


Trycker du på Ja så läggs automatiskt antalet 1 in på alla artiklar som kampanjen innehåller.

Trycker du på Avbryt så kommer du tillbaka till kampanjbilden.Trycker du mitt på kampanjraden så öppnar kampanjen upp sig så att alla artikelrader syns.Skriv in rätt antal genom att först klicka på nollan för att få fram + och – och ändra sedan antalet genom att klicka på dessa tecken.

Ska det in ett stort antal så går det att hålla ner fingret en längre tid på +-tecknet för då ökar antalet med 10 i taget samma sak om du håller ner fingret länge på -

När rätt antal är inlagt på de kampanjer/artiklar du har sålt in så klickar du på Spara uppe i högra hörnet.De rader som ligger med ett antal kommer då att gå över till orderbilden där du har raderna till höger och huvudet till vänster.


När du är inne i orderbilden och markerar en orderrad så kan ett meddelande dyka upp om själva produkten.
(Detta meddelande dyker också upp när du ska välja sortiment)

Vill du bara se vilka kampanjer som finns för en specifik produktgrupp så kan du lägga in en filtrering via tratten.

För att lägga in fler artiklar från artikelregistret klicka på sortiment uppe till vänster.


Klicka på rätt produktgrupp för att kunna välja de artiklar som ligger där. Ta order på artiklarna på samma sätt som via kampanj ovan.


För att sedan lägga över de valda artiklarna till ordersidan så klickar du på Lägg till Du kan också klicka på + tecknet uppe till höger för ytterligare möjligheter att hämta artiklar.
Produkter - Klicka på rätt produktgrupp för att få fram de artiklar du vill knappa in. Välj antal på samma sätt som när ordern tas via kampanj (se ovan). 

Produkter - När du väljer en produkt kan det dyka upp ett meddelande som visas nere på skärmen, detta kommer från BO gällande det valda produkten.

Tryck på Spara för att få över de valda artiklarna till orderbilden.

Gamla order - Här går det att söka fram en tidigare order och kopiera över artiklarna som låg i den. Antal, leveransdatum mm går sedan att ändra innan du sparar.

Baserad på kampanj - Klickar du här så kommer du tillbaka till kampanjsidan och lägger in artiklar och antal utifrån beskrivningen ovan.

Förslag - Genom att klicka här så kan du välja att ta en order via ett sparat förslag.

Listade produkter - Här kommer de artiklar upp som har face registrerade i listningen eller en inventeringsorder

Finns inte i butik - Här kommer de artiklar upp som varken har face registrerade eller har blivit markerade med ett X i listningen eller i en inventeringsorder

Finns inte på hyllan - Här kommer de artiklar upp där du aktivt har markerat dem med ett X i listningen eller i en inventeringsorder

Infoga bild - Genom att klicka  här kan du ta en bild som blir kopplad till denna order. Det går också att ta en bild på en speciell rad genom att swipa från höger till nästa på raden och sen välja Infoga bild. Bilderna går bara att se genom att hämta upp ordern på nytt i orderhistoriken, trycka på plustecknet uppe till höger och välja Infoga bild.


För att ändra leveransdatum på alla orderrader på en gång så trycker du på lev.datum i orderhuvudet och väljer rätt datum

För att ändra villkorstyp på alla orderrader på en gång så trycker du på Rabatt/kr 0:00 och väljer rätt villkorstyp (Edi-order, Statistikorder, Kross osv)

Det går också bra att ändra rad för rad genom att trycka mitt på orderraden

Om leveransdagar finns angivet på kundkortet visas de på orderhuvudet ovanför inköpare.Här går det att ändra antal, villkorstyp, rabatt och leveransdatum.

Viktigt när du knappar in antal och rabatt är att du väljer en enhet (valen står till höger om tangentbordet)


Om det saknas artiklar på en kund så kan det bero på att det ligger ett felaktigt filter inlagt på Status/kedja/grossist         Klicka på tratten för att se vad det ligger för filter
När du väljer att hämta artiklar via Sortiment eller Produkter (finns under +-tecknet uppe till höger) så kan du lätt se om artiklarna är kopplade till en kampanj


Den blå trekanten betyder att produkterna ligger i en eller flera kampanjer.

När du klickar på nollan för att registrera ett antal dyker ovan ruta upp.

Den/de gröna rutan/rutorna som dyker upp visar vilka kampanjer vald artikel är kopplad till. Vill du registrera via kampanj så klickar du på rätt grön ruta. Du måste då lägga ett leveransdatum som kampanjen tillåter

Vill du lägga ett leveransdatum som ligger utanför kampanjens så väljer du den blå knappen "Ingen kampanj"

För att slippa göra valen på alla artiklar som du ska komplettera ordern med så kan du välja "visa inte meddelandet igen tillfälligt" innan du trycker på grön eller blå knapp och då kommer alla artiklar som väljs i denna order styras efter samma val

Om du väljer "Visa inte meddelandet någonsin" så stänger du av denna fråga helt och hållet framöver.


Du kan också Bifoga en bild kopplad till produkten på orderraden. (Bilden följs sedan upp i ArgusPIX)

Swipa på raden till vänster och välj "Infoga bild"

Välj bild från bildbiblioteket eller använd kameran för att ta en bild. 

Bilden döps automatiskt till artikelns namn, men detta går att ändra.Du kan välja att se Argus artikelnummer eller gross.produktnr, du byter genom att klicka på nummerserien.
Du kan också välja att radera en orderrad när du swipar till vänster. 

Du tar bort en artikel från ordern genom att välja "Radera"


När allt är inlagt och klart på ordern är det dags att spara. Klicka på pilen uppe till vänster 


Spara – Ordern sparas och du kommer tillbaka till Besöksbilden för att kunna registrera ett besök på kunden. Om Ni har ett flöde inlagt så kommer du direkt till steg 2 i det flödet

Skriv ut – Här kan order/utbetalningen skrivas ut eller mailas till kund.

Spara & registrera ny order – Denna order sparas och du kommer direkt tillbaka till orderbilden för samma kund.

Förslag – Du skapar ett förslag av ordern. Skriv i en Benämning, Datum from och Datum tom och klicka sen på Spara. Denna order lägger sig då som ett förslag istället för att det skapas en order. Du kan plocka upp detta förslag på alla kunder som är kopplade till samma kedja

Återgå – Du kommer tillbaka till besöksbilden och ordern är inte sparad
Klicka på ikonen med de två dokumenten för att kopiera order.När du kopierar en order så öppnas kalenderhjulet och du kan välja leveransdag. Som standard visas leveransdag en vecka framåt med samma leveransdag. Om du vill ändra leveransdatum senare så klickar du kalenderikonen på respektive order. Du kan också klicka på en enskild orderrad för att ändra leveransdatum.Om du valt en leveransdag som inte angivits på kundkortet visas en gul triangel.

När du klickar på den så får du förslaget att ändra till närmaste leveransdag som är angivit på kundkortet.


Orderutskrift

Klicka på skrivareikonen för att skriva ut, spara eller bifoga i mail.I den vänstra delen väljs den  mailadress som du vill skicka orderkopiorna till. Du kan välja att skriva ut aktuell

order eller hela besöket. Utskriftsmodulen är förberedd för att kunna använda signatur om detta krävs.

Välj vilka utskrifter du vill ha genom att skjuta respektive reglage till höger så att de visar grönt. Dina val ser du i förhandsgranskning till höger.


Om skrivare finns tillgänglig kan du skriva ut genom att klicka ikonen skrivare.

Klicka på mailikonen för att bifoga orderkopiorna i ett mail. Din iPads mailklient öppnas och adressen som du valt är angiven.

Använd ikonen med pilarna för att få förhandsgranskningen i helskärmsläge.

Ytterligare val finns att göra under dela ikonen, se din iPad manual.Du kan under inställningar välja att visa rabatt i %