Startsidan för Argus består av flera delar.

Checklistan:

I denna del får du en snabbuppföljning av hur säljcykeln går.

Kalendern:

Visar som standard dagens planerade besök, men går att ändra till

5 – Arbetsvecka 7 – Vecka 31 – Månad

På varje kund syns också vad som är registrerat under dagen. Ett hus om ett besök är gjort, en lastbil om en order är registrerad. Här syns även en pratbubbla om det ligger en notering på det planerade besöket.
Röd markering visas vänster om kunden i planeringen om kunden är planerad på annan dag än besöksdagen man angivit på kundkortet.

Funktionsknappar:

Den nedersta delen består av alla funktionsknappar.


En siffra i en röd ring talar om vad du har att göra/vad som är inlagt.

Under Besök så är det 3 (röda ringen) inplanerade kunder idag varav ett (den blå ringen) besök är gjort. Under Uppgifter så finns det 1 inlagd uppgift och under Order i vänteläge så finns det 8 st att frisläppa.Du måste kommunicera för att arbetet du utfört i iPaden ska komma in till Backoffice.

Kommunikations knappen ligger på startsidan.


När du klickar på knappen kommer Kommunikationen att starta.


Nedan bild kommer upp när Kommunikationen är klar, om du klickar på i:et nere i högra hörnet kan du se vilken information som lagts till och tagits bort vid kommunikationen.


Nedan ser du vad som uppdaterats vid kommunikationen, Ny/ändrad information och Borttagen information .