Under inställningar " Sortera kampanjer" kan du nu välja i vilken ordning kampanjerna skall visas.

Leveransdatum eller Startdatum, leveransdatumNu går det att konfigurera artikelkorten i Argus så att Win10 appen visar en påminnelse för att inte

glömma att sälja in kompletterande artiklar också. För att få detta att fungera så skapar man nya 

parameterar under Egna fält, detta görs av Nordmans support. 
EDI meddelande fråm BGAB visas nu i sin helhet i orderraden.

Nu uppdateras lev.datum direkt på radnivå utan att först behöver spara ordern.

Nu går det också spärra klienterna från att lägga till grossister på kundkortet.

Databasoptimering för att ytterligare snabba upp systemet.