Nytt

 

I kampanjöversikten kan du nu se detaljerna på en kampanj även om det inte finns någon koppling till grossist.

Nu kan du se hur många besök som är kvar att göra utifrån besöksfrekvens.

Att planera något i kalendern utan att välja kund gå nu bra att göra.

Texten prisenhet under inställningar är ändrad till arbetsdag.

 

Buggar


En bugg som gjorde att rabatten nollades efter det den lagts till när man klickade på en ny rad är löst.

Nu kan du fortsätta att editera mer än en kontakt utan att starta om appen.

Analysen i besöksbilden fungerar nu med alternativet inte köpt på kampanj.

Excelexporten av kontakter fungerar nu som den ska. Rätt information i varje kolumn.

Filtreringen för olika filformat under dokument visar endast de som valts.

Beräkningar för foodservice är uppdaterade och visar rätt priser.