Buggfixar

  • Nu visas alla flikar på kundkortet även på mindre skärmar.
  • En bugg som orsakade att Argus kraschade när man b.l.a gick ut och in i besöksbilden är fixad.
  • Problemet med att Kalendern hoppar två månader framåt eller bakåt när du använder pilarna för att byta månad är löst.
  • Felet som gjorde att rabatterna visades fel när du kopierade en gammal order till en ny är löst.
  • Totalrabatten i orderbilden visades felaktigt, men är nu åtgärdad.

Förbättringar

  • Det är nu möjligt att registrera besök i efterhand. Kontakta Vitec Nordman för hjälp med detta.