För att svara på en Marknadsfråga som ligger kopplad till kunden klickar du på Marknadsfrågor.


Det finns 7 olika typer av marknadsfrågor att svara på:


  1. Frågan är ställd som en Ja/Nej fråga och du svarar genom att klicka på rätt svarsalternativ. Spara sedan.
  2. Frågan är ställd som en Antalsfråga. Du svarar genom att använda + och - eller klickar i rutan och fyller i rätt svar via tangentbordet. Spara sedan.
  3. Frågan är ställd som en Prisfråga. Du svarar genom att använda + och - eller klickar i rutan och fyller i rätt svar via tangentbordet. Spara sedan.


4. Frågan är inlagd med egna svarsalternativ. Klicka på pilen i rutan och klicka sedan på det rätta alternativet. Spara sedan.

5. Svaret på denna fråga är en fritext. Använd tangentbordet för att skriva ner ditt svar. Spara sedan.

6. Denna fråga kan ha flera svarsalternativ. Klicka på pilen i rutan och klicka sedan på det/de alternativ som passar in. Spara sedan.

7. Svaret på denna fråga är ett Foto. 

Om bilden redan är tagen och ligger i bildbiblioteket klickar du på Bildbibliotek men om du ska ta bilden när du svarar på frågan klickar du på FotoOm du klickat på Foto tar du bilden och väljer sedan Acceptera bild om den blev bra eller Ta om ifall du är missnöjd och vill ta en ny bild.

När du klickat på Acceptera kommer du tillbaka till Marknadsfrågevyn, där väljer du sedan Spara.


Om du klickat på Bildbibliotek klickar du på rätt ställe där ditt foto är sparat.

Klicka sedan på rätt foto och klicka på Öppna, när du klickat på öppna kommer du tillbaka till Marknasfrågevyn, där väljer du sedan Spara.

Nästa gång du går in på dina Marknadsfrågor  kommer du kunna se vilket datum du svarade på frågan/frågorna samt vad du har svarat.