En siffra i Oattesterade order visar hur många utbetalningar som ligger och väntar på att bli attesterade.

För att hamna under oattesterade order måste det dels ligga pengar på ordern (alltså vara en utbetalning) samt att leveransdagen måste vara passerad.
Genom att klicka på en order öppnar du upp hela utbetalningen och ser order huvudet till vänster och orderraderna till höger.

Här kan du välja att attestera eller makulera utbetalningen.

Längst ner till höger (på sidan för orderhuvudet) finns attestera och makulera som två val. Om du klickar på Attestera kommer hela utbetalningen att attesteras och om du klickar på Makulera kommer hela utbetalningen att makuleras.Om du behöver makulera endast en rad innan du attesterar klickar du på den raden du vill makulera och väljer Makulera rad.


Just den raden blir då makulerad och du kan attestera resterande utbetalning.