Du kommer åt leveransplanen under uppföljning  ( där ser du leveransplanen för alla kunder)


Du kommer också åt leveransplanen från besöksbilden (där ser du leveransplanen just för den kund du valt)


I leveransplanen ser du hur leveranserna ligger per artikel max 1 år tillbaka i tiden samt så långt som det finns registrerade order framåt i tiden.


När du går in i leveransplanen första gången så visas utfallet i krt. Detta går att ändra.

krt - Kartong/detaljistförpackning (halvpallar och displayer räknas om till kartonger om detta är korrekt inlagt på artikelkortet)

st - Konsumentförpackning

kg - Kg (om detta finns upplagt på artikelkortet)

krt* - Försäljningsenhet (halvpallar och displayer räknas som 1 och inte som det antal kartonger de innehåller)