Leveransplan
Här kan du se leveranser framåt och bakåt i tiden.

För att komma åt leveransplanen för alla kunder går du in under Uppföljning - Leveransplan.

Vill du istället se leveransplan för en specifik kund, gå in under Besök och välj Leveransplan för den kund du valt.

Se båda vyer nedan.

I nedan vy ser du hur leveranserna ligger per artikel max ett år tillbaka i tiden och framåt i tiden finns ingen tidsbegränsning, såvida det finns orders registrerade kommer du se alla orders framåt i tiden. 


När du går in i leveransplanen första gången visas utfallet i krt. Detta går att ändra genom att välja någon av dem andra alternativen till höger om krt.


krt - Kartong/detaljistförpackning (halvpallar och displayer räknas om till kartonger om detta är korrekt inlagt på artikelkortet)

st - Konsumentförpackning

kg - Kilogram (om detta finns upplagt på artikelkortet)

krt* - Försäljningsenhet (halvpallar och displayer räknas som en styck och inte som det antal kartonger de innehåller)

Trycker du på tratten i nedan vy går det att filtrera leveransplanen ytterligare. 

T.ex. på leverans/orderdatum, säljcykel eller produktgrupper.