Du kommer åt leveransplanen från Startsidan ( där ser du leveransplanen för alla kunder)Du kommer också åt leveransplanen från besöksbilden (där ser du leveransplanen just för den kund du valt)I leveransplanen ser du hur leveranserna ligger per artikel max 1 år tillbaka i tiden samt så långt som det finns inknappade order framåt i tiden.När du går in i leveransplanen första gången så visas utfallet i krt. Detta går att ändra.

krt - Kartong/detaljistförpackning (halvpallar och displayer räknas om till kartonger om detta är korrekt inlagt på artikelkortet)

st - Konsumentförpackning

kg - Kg (om detta finns upplagt på artikelkortet)

krt* - Försäljningsenhet (halvpallar och displayer räknas som 1 och inte som det antal kartonger de innehåller)


Genom att trycka på tratten kan du sätta filter på tidsperioden.


Denna rapport tittar endast på Leveransdatum

Markera Datum from och Datum tom och ställ sedan in mellan vilka datum du vill titta.

Tryck på Klar