Underhåll - Affärspartner - Kunder

Ändrad den Wed, 31 May 2023 vid 11:49 AM

Söka kunder

Välj de sökparametrar du vill att ditt sökresultat ska visa, klicka på Sök.
En lista med aktuella kunder visas nu.
Med Fast Search kan du snabbt få fram specifika order i ditt sökurval genom att skriva in vad du vill se. t.ex. en ort.

Klicka på Excelknappen om du vill få över sökurvalet till en Excel-fil.

Via Fältväljaren kan du enkelt dölja fält som du ej vill se, här kan du även gruppera din sökning om du vill. 


Skapa ny kund

Klicka på sök knappen för att se alla aktiva kunder.

 Klicka på plustecknet för att skapa en ny kund.
Fyll i Kundnummer, Namn, Besöksadress, Bank eller Plusgiro osv.

Koppla kunden till en kedja.

Det gör du genom att klicka på de tre prickarna, en lista med era kedjor kommer då upp. 

Välj den kedjan du vill koppla kunden till.

När du är klar klicka på Verkställ.

Om du vill lägga till er själva som grossist kan du klicka på bocken, klicka annars på krysset

(Grossist går även att lägga till i ett senare skede).
Kundkortet öppnas för den upplagda kunden och basdata fliken visas.

Fyll i de uppgifter som saknas, klicka på verkställ.

Tips! Lägg in siffran noll om kundens bankgironummer saknas.

OBS! Kontrollera att det finns en bock i rutan "Kunden är aktiv" (Utan bock är kunden inaktiv).

Under fliken grossister administreras vilka grossister som ska var kopplade till kunden.

Klicka på plustecknet för att lägga till en grossist.

Välj den grossist som du vill koppla till kunden, klicka på spara. 

Ange kundens grossistkundnummer. 

Om det gäller en Coop butik och order ska skickas med EDI måste du även ange lokaliseringskoden här.
Har du flera grossister kopplade till kunden, kan du i fliken förvald grossist välja vilken grossist som säljaren ska få upp i första hand.
Klicka på verkställ för att spara dina ändringar.

Under fliken Egenskaper väljer du eller säljaren vilka leveransdagar respektive besöksdagar som gäller för kunden.
Klicka på verkställ för att spara de angivna dagarna.

Under fliken Övrigt har du möjlighet att sätta upp egna kriterier.
Du kan ange marginaler till kunden när man skapar egna förslag. 

Du kan ange leveranstid (ledtid) för en enskild butik, vilket kan vara bra att göra ifall det är en direktköpande kund.
Kunden kan länkas till en unik prislista.
Du kan bocka i: Försäljning av ej listade artiklar möjligt.
Om du aktiverar bocken och sedan verkställer ändringen aktiveras funktionen för kunden, för att funktionen ska inaktiveras bocka ur den och verkställ ändringen.
Även utan att denna funktion är vald är det möjligt för säljarna att ta order på Ej aktiva artiklar, om de via filtreringen i orderbilden väljer att visa även Ej aktiva artiklar.
Glöm inte att klicka på verkställ. 


OBS! Faktura rabatt och Pålägg gäller endast storhushåll.

Under fliken Statistik har du möjlighet att ange kundunika värden.

Du kan ändra eller lägga till alternativ under Inställningar.
Efter att du angivit ett värde, klicka på verkställ.


Under fliken Överföring lägger du in kundens lokaliseringskod.
Om du försöker skicka en EDI order med felaktig lokaliseringskod kommer order ej att skickas vidare.
Är det en Coop butik, skrivs lokaliseringskoden även in under fliken Grossister.
För att ange lokaliseringskod klicka på EDI, skriv in lokaliseringskoden i fältet.
Klicka på Papper, för att skydda lokaliseringskoden.
Klicka på verkställ.

Under fliken Övrigt (affärssystem) finns möjlighet att lägga in Extern kundnummer, Delfinummer eller Kundnummer i affärssystem. Klicka på verkställ.
Fältet Senast uppdaterad används ej.

Vill du lägga till en kontaktperson för kunden görs det under fliken Kontaktpersoner.
För att lägga till en ny kontaktperson klicka på plustecknet. 

Fyll i de uppgifter som är relevanta, klicka sedan på verkställ.
Du kan lägga till flera kontaktpersoner för samma kund.

Under fliken Notering kan du skriva in eventuella noteringar om kunden, klicka på verkställ.

Under fliken Distrikt administreras vilka distrikt som ska vara kopplade till kunden.
Bocka i rutorna Ingår och Huvudsäljare på den säljare som ska vara huvudsäljare (Huvudsäljare är den säljare som är ansvarig för kunden och som ska ha budget på kunden).
Ska fler säljare ha tillgång till butiken ska de endast ha en bock i Ingår.

Under fliken Egna fält har du möjlighet att definiera egna fält tillsammans med Nordman.

Under fliken Dokument kan du koppla dokument till kunden, dokument kan även läggas upp under kedja och block.
Dubbelklicka på plustecknet för att lägga till ett dokument. 

Välj det dokument du vill lägga till och klicka på öppna
Du måste även koppla distrikt till bilderna, det gör du genom att klicka på filens namn.

Välj vilka distrikt du vill koppla till bilden genom att klicka på de tre prickarna. När du valt distrikten klickar du på verkställ.


Importera Kunder

Klicka på sök knappen för att se alla aktiva kunder, klicka på exporteraknappen för att få ut en mallen du ska använda vid kundimport.
En Excelfil öppnas nu där du kan korrigera information på befintliga kunder, men även lägga till nya kunder.

Viktigt att du ej ändrar rubrikerna i filen, filens struktur måste förbli densamma för att den ska gå att läsa in. 

När du lagt till information i din Excelfil och sparat den klickar du på importeraknappen i argus.
Välj filen du vill importera och klicka på öppna.
När du ser det blåa strecket är det ett tecken på att filen håller på att laddas upp, när det slutar visas har filen laddats upp.


Multiedit

Vill du göra en snabb kundförändring kan du använda dig av multiedit.
Börja med att klicka på markeraknappen.

Välj de kunder du vill göra en förändring på och klicka på knappen multiedit
Alternativen du kan ändra ser du i bilden nedan.
Gör de val som ska gälla för alla markerade kunder och klicka på verkställ.

Ta bort kund

Ta aldrig bort en kund utan att först ta bort distrikten från kunden, därefter måste säljaren kommunicera.

Nu kan du ta bort kunden från argus, en borttagen kund förlorar du alla uppföljningsmöjligheter för.
Börja med att klicka på markeraknapp.

Välj de kunder du vill ta bort och klicka på Ta bort markeradeknappen.
En ruta kommer upp där du måste bekräfta att du verkligen vill ta bort kunderna.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov