Senaste nytt

Ändrad den Wed, 05 Jun 2024 vid 10:47 AM

2024-06-03

Release 2.1.4

Nytt

 • Orderanalysen är uppdaterade med möjligheten att välja Köpt. Inte köpt, Inte köpt något.
 • Orderhistoriken är uppdaterad med filter för grossist.
 • Orderhistorik Kundnamn och ort är tillagd i orderhistoriken på orderrader.
 • Kedjespecifik listning är uppdaterad så att det också går att importera grossistartikelnummer.
 • Kedjespecifik listning Mall hämtas och skapas efter den gruppering som gjorts
 • Sortiment-Produkter Status säljbar är satt som default och behöver inte väljas när du söker produkter.
 • Säljmålsuppföljning - Marknadsfrågor Kolumn för kundklass har lagts till
 • Säljmålsuppföljning Merparten av uppföljningarna har nu 1 månad som standard fr.o.m datum.
 • Säljmålsuppföljning – Distribution Nu kan du välja att visa Coopboxar och andra kundgrupperingar om sådana finns
 • Grossister Att koppla block till grossist går nu att göra
 • Attestrapport Kolumner för distrikt och distriktsnummer har lagts till
 • Administration -Block Här visa nu endast aktiva artiklar
 • Administration – Kontakter Exportera kontakter är nu möjligt.
 • Administration -Användarkonton Datumfälten är nu upplåsta så att det går att ändra giltighetstiden på konton.
 • Variant När en variant skapas sparas även gjord gruppering
 • Gruppering Alla nivåer går nu att öppna på en gång
 • Mobil Flertalet anpassningar för mobila enheter

 

Buggar

 • Sortiment-Produkter Ett problem som gjorde att angiven Konsumentenhet/Detaljistförpackning vid skapande av ny produkt inte kom med på produktkortet är löst.
 • Marknadsfråga Buggen som orsakade att vald grupp försvinner från marknadsfråga när du sparar om en befintlig marknadsfråga är fixat.
 • Kunder När kunder söks på ett valt distrikt kommer nu även kunder som man är ingående säljare på med.
 • Sälmålsuppföljning – Order i vänteläge Ett problem som orsakade att det inte gick att söka fram order i vänteläge när du filtrerat på produkter är löst.
 • Säljmålsuppföljning – Orderanalys Möjligheten att filtrera på kampanjer var satt ur spel, men fungera nu.
 • Kundunik listning Ett problem som gjorde att databasen inte uppdaterades vid inläsning av kundunik listning är fixat.
 • Besökshistorik – Ej besökta kunder Om en kund har 1 i besöksfrekvens och det också finns en ingående säljare visades kunden både i besökta och ej besökta kunder. Detta är åtgärdat med att räkna besöksfrekvens i kombination med huvudsäljare.
 • Säljcykler En bugg som gjorde att veckonummer visades felaktigt när man skapar säljcykler ett par år framåt i tiden är löst.


2024-04-08

Release 2.1.3

Nytt

 • Orderanalysen är uppdaterade med möjligheten att välja Köpt. Inte köpt, Inte köpt något.
 • Orderhistoriken är uppdaterad med filter för grossist.
 • Kundnamn och ort är tillagd i orderhistoriken på orderrader

 

Buggar

 • Generella förbättringar/buggfixar av dropdowns.
 • Ett problem som gjorde att man inte kunde se bilder kopplade till kund på kundkortet är löst.
2024-03-28

Release 2.1.2

 

Nytt

 • Sortiment – Det går nu att skapa undergrupper. Du gör det under Administration - Inställningar - Uppsättningsparametrar.
 • Kundkortet – Under artikelstatus visas nu kunduniklistning om sådan finn.

 

Buggar

 • Kontakter – En bugg som orsakade problem med att lägga till kontakter på kundkortet är löst.
 • Importera artiklar – Priset importeras och visas nu med decimaler
 • EDI-monitorn – Nu kan du söka order på ett specifikt datum.
 • Attestera order – Ett problem som gjorde att det i8nte gick att attestera order i nivå 2 är löst.
 • Kampanj – Kampanjkategori visas nu som den ska.
 • Order i vänteläge – En bugg som gjorde att det inte gick att söka på ordernummer är fixad.

 

2024-03-19

Release 2.1.0

 

Nytt

 • Frånvarorapport – Nytt uppdaterat utseende.
 • Regioner och säljkår – Nytt uppdaterat utseende och tillagda fält
 • Marknadsfrågor - Det går nu att exkludera distrikt när marknadsfråga skapas.
 • Inventeringsorder – Nytt utseende med förbättrad funktionalitet. Ny editerings vy med möjlighet att ändra ordningen på artiklar.
 • Utbetalningar - Nu är det möjligt att markera en eller flera utbetalningar att läsa till och tillbaka från alla flikar.
 • Grossister & Kontakter - Nytt uppdaterat utseende och funktionalitet.
 • Sortiment Excellexport – Listpriset visas nu vid export
 • Användare & Distriktsregister – Finns nu i samma vy.
 • Attestrapport – Uppdateradmed nytt utseende

 

Buggar

 • Uppdatering av basdata - Problemet med att marknadsfrågor och inventeringsorder inte skickas ut är löst.
 • Dashboardobjekt -Avsaknaden av leveransdatumfilter gjorde så att inga objekt visades.
 • Dashboardobjekt – En bugg som gjorde att sortimentskopplingen tappades vi ex. ändring av datum.
 • Rapportfilter – Är fixad så att flera regioner/distrikt går att välja samtidigt.
 • Marknadsfrågor – Nu fungerar det att lägga upp svarstyperna multival och egendefinierade.
 • Mina KPI:er - Alla enhetsval är nu tillgängliga när dashboardobjekt skapas.
 • Kampanj/Anbud - Problemet med att valda artiklar i kampanj/anbud försvann när sökfältet användes för att söka fram och lägga till fler artiklar är löst.
 • Kunder - Att inaktivera en kund går åter igen att göra. Nu finns också listan med valen aktiv, inaktiv och kunden har upphört
 • Kundkort - Nu fungerar det igen att bocka i och ur distrikt på kundkortet.
 • Kampanj/Anbud - Om man så vill går det nu bra att ta bort enskilda butiker från en kampanj, marknadsfrågor och inventeringsorder.
 • Rapporter – Det fungerar nu att spara varianter


2024-02-07

 

NYHETER 

·    Inloggning – nu har du möjlighet att använda ditt windows-konto för att logga in 

·    Analytics – Orderanalys med möjlighet till jämförelse 

·    Säljaktiviteter – Skapa kampanj/anbud 

·    Administration - Affärspartner – Kunder, kedjor, block 

·    Administration - Sortiment – Produkter, produktgrupper, kedjespecifik listning, grossistspecifik listning

·    Administration - Säljcykel

·    Administration - Inställningar, Roll - möljighet att återigen skapa taggar till PiX

·    Säljmålsuppföljning – Orderhistorik, Order i vänteläge, Leveransrapport, Distribution, Besökshistorik,  Kampanjöversikt,         Kampanjufall 

·    Notifiering – Möjlighet för Vitec Nordman att kommunicera viktig information 

·    Notifiering – Möjlighet att ha attestering i två steg, Kontakta NORDMAN för uppsättning.   

·    I alla listor visas nu antal poster 

·    Det är nu möjligt att välja om du vill spara din sökning (variant) bara för dig eller för alla 


ÅTGÄRDER 

Analytics 

·    Åtgärdat problem med att dölja prognos i KPI-dashboards. 

·    Nu finns säljare att välja direkt när du skapar nya KPI-dashboards. 

 

Kampanjer 

·    Färgmarkering om kampanjen är frisläppt, inaktiv eller utgången i datum 

·    Kampanjöversikten går nu att exportera till excel 

·    Du kan nu filtrera fram dina kunder med hjälp av kundkortsparametrar, kampanjkedja, egna fält osv när du skapar kampanjer/anbud 

 

Orderhistorik 

·    Det är nu möjligt att skriva in anledning till att du makulerar en order 

 

Bankmodulen 

·    Nu finns filter för alla kolumner så du enkelt kan se om t ex bankgironummer saknas 

 

Kunder 

·    Nu kan du se distrikten med olika färg i karta 

 

Dokument 

·    Det är åter möjligt att visa/öppna dina sparade dokument 

 

Notifiering 

·    När du nu klickar på notifieringarna dirigeras du om till rätt ställe 


2023-11-09


Analytics

 • Buggfix: Åtgärdat problem där KPI-dashboards med specialtecken i titeln ej kunde öppnas.
 • Buggfix: Åtgärdat problem där kolumnen Kategori ej visades korrekt när man lade upp ett nytt objekt.
 • Buggfix: Fixat distriktpickern under Mina KPI:er.
 • Förtydligat val av enhet när KPI skapas på vänteorder.


Analys

 • Buggfix: Korrigerat rubriken för grossistfiltret (tidigare felaktigt rubricerat ”Block”).


Leverans

 • Ändrat ikoner och rubriker för order- och leveransdatum för ökad tydlighet.


Kampanj

 • Buggfix: Åtgärdat problem med hur ensiffriga uppföljningsveckonummer visades.
 • Buggfix: Åtgärdat problem där kampanjegenskaper nollställdes när man ändrade Kedja/Version i en befintlig kampanj.
 • Grossist-fältet kan nu lämnas tomt.


Kunder

 • Buggfix: Åtgärdat felaktig kolumnordning i exporterade Excel-dokument (export/import av kunder)


Presentation

 • Buggfix: Åtgärdat problem som ändrade ordningen av bilder.
 • Det går nu att lägga till en kampanjkedja i presentationen.


Pris per grossist

 • Buggfix: Pris per grossist sparas numera som typ 0 (tidigare rubricerades det som typ 1).


Versionsanteckningar - Argus - 1.1.1


Buggfixar:

 • Det går nu att makulera endast orderrad igen
 •  I Företagskalendern syntes inte hela namnen på orsakerna men det är nu åtgärdat.
 • Flyttade du ordningsföljd på kolumnrubriker sparades det inte till nästa gång du loggade in. Nu fungerar det och sparas i den ordningsföljd du valt.
 • Under Inplanerade besök och Nästa inplanerad besök i Besökshistoriken visade kolumnerna fel datum. Nu visar den rätt!


Nya funktioner:

 •  Möjligheten att kopiera dashboardobjekt fungerar nu.
 •  Det finns en ny sökfunktion i Marknadsfrågor; nu kan du filtrera på datum i sökfältet.
 • Vi passade på att lägga till en ”Alarmknapp” så du lätt ska kunna se vad du har att göra. Se bild:

   Efter lite fix har vi nu öppnat upp nya versionen av BI i Cloud. Gå gärna in och kika hur det ser ut.

Nedan följer några buggar i BI som löst sig i samband med detta:

 • Radera ett Dashboardobjekt går nu. Tjoho!
 •  ”Enhetsvalen” under Typ: Orderhistorik, är uppdaterade i Dashboard.
 • Skapa och namnge Sida och Kategori fungerar igen.
 • Du kan nu markera och aktivera/inaktivera fler objekt

 

2023-09-25    Nu går det att makulera en enskild orderrad.

    BGC modulen uppdaterar bankfilen med det Bg eller Pg som finns på kundkortet.

    Pris per kedja är uppdaterad med möjligheten att importera pris och datumintervall.

    I Pris per kedja sparas och visas priserna korrekt.

    Att Pris Per kedja låste sig när artikelnummer börjar med noll eller innehåller bokstäver är löst.

    Tydligare statusmarkeringar i pris per kedja.

    Leverans summerar antal på artikelnivå.

    Problemet med att det inte gick att söka på enskilda distrikt i analysen är fixat.

    På artikelraderna i orderhistoriken visas nu rabatt per styck.

    Hela produktnummer och namn syns nu under sortiment på kundkortet.

    Tydligare markeringar av obligatoriska fält i Produktkortet

    Markera en marknadsfråga för visning direkt i besöksbilden.
2023-08-25


Affärspartner

Buggfix: 

 • Möjligt att koppla dokument till distrikt/säljare. 


Besöksplaner 

Buggfix: 

 • När man valt en säljare under ”Besök/vecka” är det numera möjligt att navigera mellan olika veckor. 


BI 

Buggfixar:

 • Åtgärdat problem som gjorde att det ej gick att ändra namn eller status på befintliga objekt. 
 • Möjligt att välja uppföljningsveckor för Dashboard-objekt. 
 • Inaktiva marknadsfrågor visas inte längre under ”Villkor”. 
 •  ”Antal bilder” är nu valbar som enhet för ”Marknadsfrågestatistik”. 


Distriktskalender 

 • Lagt till veckodatum. 


EDI-monitorn 

 • Det går nu att byta grossist på order i EDI-monitorn. 


Kampanj/Anbud 

Buggfix: 

 • Uppdaterad layout för att undvika problem när inga kolumner är valda. 
 • Det går nu att skapa kampanjer på inaktiva kunder. 


Marknadsfrågor 

Buggfix: 

 • Nyskapade marknadsfrågor går nu ut till klienter. 
 • Det går nu att skapa nya marknadsfrågegrupper. 
 • Det går nu att göra marknadsfrågor synliga direkt i besöksbilden. 


Kunder 

Buggfix: 

 • Det går nu att lägga till ingående säljare via MultiEdit. 


Presentationer 

Buggfix: 

 • Åtgärdat problem med bildkomprimering som resulterade i suddiga bilder. 
 • Åtgärdat problem som fick presentationers datum att visas i fel tidszon. 


Pris per kedja

 • Uppdaterat färgschemat på statusknapparna för ökad synlighet.  

Buggfixar:

 • Åtgärdat problem med att uppdatera grossistartikelnummer på produkter med icke-numeriska artikelnummer. 
 • Åtgärdat problem där datum på en post nollställdes när man ändrade status. 

2023-06-21


Allmänt

 • Uppdaterat kalenderfiltreringar med veckonummer.


Analys

 • Nu finns Kundklass som sökurval i Analysen.


Kampanj/Anbud

 • Nyskapad kampanj lägger sig ensam i listan för enkel åtkomst direkt efter du sparat den.
 • Nu kan du koppla en kampanj till kampanjkedja.


Presentation

 • Nu finns en ruta att bocka i så du enkelt kan koppla alla kunder till en presentation samtidigt.


Orderhistorik

 • Vi har lagt till en 'Check box' för Attestering. Detta är en snabbfunktion om du vill filtrera på order som ska attesteras.
 • Tidigare fanns ett problem där all orderhistorik visades om du klickade på "Order i vänteläge". Nu är detta åtgärdat och väljer du Order i vänteläge får du se just det.
 • Nu tydligare färgmarkering när man i orderhistoriken vill radera en rad.


Kunder

 • När du ska skapa en ny kund kan du nu använda dig av "pilcirkeln" för att få ett kundnummer automatisk.

Kundkortet

 • När du tog bort en ingående säljare och sparade försvann också bocken för Huvudsäljaren. Detta är nu åtgärdat.
 • Gör du ändringar i kundkortet ser du vem som gjort detta samt datum och tid.
2023-06-15


Allmänt

Buggfix:

 • Länkar till specifika sidor ska nu fungera för samtliga funktioner. 


Analys

 • I översikten visas numera Rabattypens namn, inte id.

Buggfix:

 • Tidigare filtrerades resultat på leveransdatum även om man avmarkerade det filtret; detta är nu åtgärdat.


BI/Dashboard

 • Uppdaterat färgschema för mätare.
 • Det är nu enklare att visa mål och utfall på distriktsnivå.


Block

 • Det går nu att söka på produkter i sortimentfliken.


Distriktskalender

 • Möjlighet att växla mellan dag- och veckovy.


Dokument

Buggfix:

 • Dokument kan nu tilldelas till distrikt.


Kampanj/Anbud

Buggfix:

 • Import/Export av Budget/Kampanj och distrikt/sortiment fungerar nu.


Leverans

 • Leveransrapporter inkluderar numera summor över valda produktgrupper.
 • Vid Excel-export anges tal med upp till 2 decimaler.


Orderhistorik

 • Lagt till en kryssruta för att lättare filtrera ut ordrar med atteststatus "Attesterad av säljare".


Produkter

Buggfixar:

 • Priser anges nu med upp till 2 decimaler. 
 • Produktgruppsnummer behandlades som tal, inte text; detta är nu åtgärdat.


2023-06-08 


Allmänt

Buggfix:

 • Tillbaka-knappen

- Tidigare fanns ett problem som gjorde att man var tvungen att klicka på "Tillbaka" två gånger.

 • Sidan laddas fortare.
 • Man kan länka till en specifik funktion utan att omdirigeras till huvudsidan.


Kundkort

Buggfix: 

 • Telefonnummerfältet har nu korrekt rubrik.


Orderhistorik

Buggfix: 

 • Duplicerade rader

- Löst ett problem varvid rader duplicerades varje gång man använde sökfunktionen.


Listning trädstruktur

Buggfix: 

 • Gruppering
  - Knappen som användes för att expandera grupper var osynlig; detta är åtgärdat nu.


Kampanj/Anbud

Buggfix: 

 • Lägg till kund

- Under vissa omständigheter gick det ej att lägga till kunder under en kampanj. Detta är nu åtgärdat.

 • Ny kampanj

- Det går inte längre att skapa en ny kampanj med ett redan använt kampanjnummer (Nr).

- Det går inte längre att skriva in fler än 50 tecken under Kampanjnamn.


Kampanjutfall

Buggfix:

 • Sök i Kampanjutfall

- Går nu att att söka utifrån Villkorstyp igen

 • Utfall 

- Summorna låg i fel kolumner. Men detta är nu åtgärdat.
2023-05-02

 • Leverans - Välja variant saknas

 • Kampanj - Söka efter kedja

 • Marknadsfrågor - Distriktsflik saknas

 • Kampanj - Nyskapade kampanjer syns inte i iPad

 • Listning trädstruktur - Går inte att filtrera på produkter mm.

 • Affärspartner- Kunder Det går inte att scrolla i multiedit

 • Inventeringsorder - Skapad invetenteringsorder sparas inte korrekt

 • EDI monitor - Går ej att öppna order för att kunna se felmeddelande på radnivå

 • Bankmodulen - Automatiskt rättade BG blir blanka i BGC filen

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov