För att registrera Inventering för kunden klickar du på Inventering.


Under Inventering ser du de inventeringsorder som finns kopplade till kunden. När du klickar på en inventeringsorder får du visas de artiklar som finns med i den.

Klicka på den inventeringsordern som du vill inventera.

 


Markera vilka artiklar som finns i butiken genom att klicka på plus tecknet till höger om "Face".

När du är klar klickar du på Spara, då kommer du tillbaka till besöksbilden.