Huvudet skapas 1 gång per månad efter det att körjournalen från månaden innan har attesterats (vanligtvis vid månadsskiftet)


OBS!! Innan körjournalen attesteras gå in på rader, öppna upp sista dagen och skriv ner ankomst (km) som kommer att bli Mätarställningen på huvudet på den nya körjournalen.


 • Benämning – Här namnger du körjournalen t ex Oktober 2018. Namnge den så tydligt som möjligt så blir det lättare i Backoffice att hitta rätt körjournal
 • Mätarställning – Se röd text ovan. Denna tas från körjournalen månaden innan (om inga privata mil åkts mellan den sista och den första)
 • Notering – Det går att skriva in en notering på körjournalens huvud
 • Registreringsnr. – Bilen registreringsnummer
 • Period start – Eftersom körjournalens huvud SKA skapas innan du går ut och gör ditt första besök för månaden så kommer periodstart alltid att automatiskt bli månadens första arbetsdag
 • Period slut – Blir automatiskt månades sista dag.
 • Attestera – Gör du när månaden är slut
 • Makulera – Makulerar körjournalen


När allt är inlagt glöm ej att klicka på Spara


När du klickar + på så kommer du automatiskt in på Ny resa... (Rader) för att börja registrera dag för dag. • Typ av resa – Använd Tjänsteresa alternativt Privat beroende på vilken typ av resa det är
 • Från – Klicka på pilen till höger så dyker ett antal förvalda alternativ upp
 • Till – Klicka på pilen till höger så dyker ett antal förvalda alternativ upp
 • Notering – Går även att göra en notering på varje rad i körjournalen
 • Starttid – Datumet som du registrerar för samt klockslag.
 • Ankomsttid – Samma datum som på starttiden samt klockslag.
 • Start [km] – Är det första registrerade dagen för månaden så hamnar automatiskt den mätarställning som du skrev in på huvudet här och om du är mitt i månaden så är det gårdagens Ankomst [km]. Stämmer inte den så skriver du in den mätarställning som står i bilen. Tänk då på att mellanskillnaden mellan mätarställningen på huvudet och den du skriver in här kommer att hamna som oregistrerat (privata)
 • Ankomst [km] – Här skriver du in mätarställningen i bilen när dagen är över.
 • Sträcka [km] – Här räknas automatiskt dagens sträcka ut genom start (km) – ankomst (km). För att detta ska kunna räknas ut så måste du trycka på tangentbordet när du skrivit in ankomst (km). Det går inte att spara dagens resa om inte både Start [km] och Ankomst [km] är inlagt så att en sträcka syns. Detta gör att allt måste registreras på kvällen efter att dagens körning är klar.
 • Dagens besök – Om du markerar Dagens besök till "Ja" så får du automatiskt in de kunder du har registrerat besök på under dagen


 För att få in alla besök så är det viktigt att tiderna i starttid och ankomsttid ovan täcker in hela dagen.


Klicka på Pil tillbaka och sedan på Spara för att spara dagens körjournal


När du sedan dagen efter ska registrera en ny dag i körjournalen så klickar du på Körjournal och sedan på + uppe till höger och registrera en ny dag enligt manualen ovan.Start [km] kommer nu automatiskt att vara det som du skrev in som ankomst [km]dagen innan. 

Skulle det inte stämma enligt bilens mätarställning så skriv i det rätta. 

Mellanskillnaden mellan Ankomst [km] dagen innan samt det som du skriver in som Start [km] nu kommer att hamna som oregistrerat (privat).