iPad / iPhone app

Release notes iPad version 4.04
Visa marginal kr och % i presentationsverktygets orderförslag. Klicka på inställningar i din iPad och sedan på Argus CRM. Välj sedan "Visa kalk...
Tis, 9 apr., 2019 at 10:09 AM
Release notes iPad version 4.03
Nytt i denna version Bifoga bilder till order. Orderrader Swipa på raden och välj "infoga bild" eller på + tecknet för att lägga till bild. ...
Tors, 3 jan., 2019 at 11:13 AM
Release notes iPad version 4.02
Nya funktioner under inställningar i din iPad Vänteorder Nu går det att välja att orderdatum inte ska ändras till det datum då ordern frisläppts. Geno...
Tors, 25 Okt, 2018 at 2:42 PM