Release notes Win 10 version 1.14

Ändrad den Wed, 03 Jun 2020 vid 09:56 AM

Release notes Win 10 version 1.14 SWE

  • När man öppnar en order oavsett varifrån, så vill man inte hamna på sidan för editering av orderrader. Nu har vi ordnat så att man hamnar direkt på huvudsidan, så man slipper backa tillbaka.

 

  • Att kunna sortera kunder i bokstavsordning så att ÅÄÖ hamnar i slutet är trevlig sak som löste sig till sist.

 

  • Att inte kunna radera kopierade orderrader fungerade inte speciellt bra, men våra utvecklar tog sig an utmaningen drev den otäcka buggen på flykt.

 

  • När man klickade på knappen kopiera fanns där en elak bugg som inte hade någon lust att visa den kopierade raden. Efter en vild fight så löste utvecklarna även denna.

 

  • När man ändrar leveransdatum för alla rader i orderhuvudet så skickades man tillbaka till raderna. Att behöva klicka sig tillbaka är onödigt, så nu är detta ett minne blott.

 

 

 

Release notes Win 10 version 1.14 EN

 

  • When you opened an order regardless from where, you sure not want to end up on the page for editing order lines. That is why we have applied a fix that leads you to the main page instead.

 

  • To sort customers in alphabetical order so that ÅÄÖ ends up in the end of the list is a nice thing that finally got solved.

 

  • To not be able to erase copied order lines did not work particularly well, but our developers accepted the challenge and managed to scare the nasty bug away.

 

  • When you clicked the copy button, there was a nasty bug that had no intention of displaying the copied line. After a wild fight, the developers solved this one as well.

 

  • When changing the delivery date for all rows in the order header, you were sent back to the rows. Having to click back is unnecessary, so this belongs to the past.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov