Uppgifter

För att skapa en uppgift går du in antingen under Uppgifter på Startsidan eller i Besöksbilden.

Se alternativen i vyerna nedan.


För att skapa en ny uppgift klickar du på plustecknet uppe i det högra hörnet och du kommer då till rutan 

Lägg till aktivitet som du ser i vyerna nedan.

Gör du detta från startsidan, får du välja den kund uppgiften gäller.

Du väljer vilken Prioritet uppgiften ska ha, Låg, Normal eller Hög. De tre prioriteterna kommer sen ha olika färger i din lista:

Låg = Gul

Normal = Blå

Hög = Röd


Under fältet Uppgift anger du själva uppgiften. 

Ange ett Datum och klicka på Spara. 

För att ta bort en uppgift, "swipar" du från höger till vänster på den rad du vill radera.

Tryck på Radera och det kommer upp en ruta med texten:

Bekräfta radering

Vill du radera aktiviteten? 

Tryck OK.