Att skapa en uppgift går att göra från startsidan


eller i Besöksbilden:


För att skapa en ny uppgift klickar du på + tecknet uppe i det högra hörnet. Gör du detta från startsidan, får du leta upp den kund som uppgiften gäller.Lägg till aktivitet


Du väljer vilken kund du vill skapa uppgiften för, vilken prioritet uppgiften ska ha. 

I fritextfältet Uppgift anger du själva uppgiften. 


Ange även ett datum för uppgiften, klicka sedan på Spara.