Uppgifter används för att lägga in uppgifter / åtagande / påminnelser till sig själv.

Siffrorna uppe till höger visar många uppgifter som finns inlagda och inte är avslutade.Inne i Uppgifter hittar du alla dina uppgifter för alla kunder, bilden nedan visar 1 avslutad uppgift som är ibockad och 2 kommande som är ej avslutade, den röda rutan innebär att den har hög prioritet, den orangea är normal prioritet och den blåa är låg prioritet. 


För att skapa en uppgift klickar du på '+' tecknet uppe till höger.


Du får upp en ruta där du kan välja, kunden, prioritet mellan Låg, Normal och Hög.
Skriv in din uppgift i fritext rutan.
Välj sedan vilket datum uppgiften ska utföras.
Avslutad - bocka i denna när uppgiften är utförd annars låter du den vara.

Tryck sedan på att spara.


Om du vill radera en uppgift klickar du på uppgiften, klickar därefter på papperskorgen(radera).

Väljer du radera aktivitet tar den bort kunden/besöket från kalendern.