Uppgifter

Ändrad den Fri, 24 Feb 2023 vid 03:03 PM

Uppgifter används för att lägga in uppgifter / åtagande / påminnelser till sig själv.

På startsidan ser du uppgifterna för alla kunder, inne på respektive kund ser du endast uppgifter kopplade till just den kunden. 


Uppgifter - Startsida

1. För att se alla dina uppgifter eller lägga till ny klicka på Uppgifter. Siffrorna uppe till höger visar många uppgifter som finns inlagda och inte är avslutade.
2. För att skapa en ny uppgift klicka på Lägg till.
3. Fyll information om uppgiften i fritext fältet.

4. Välj ett datum då uppgiften ska utföras. 

5. Välj en kund, när du klickar på de tre prickarna kommer en kundlista med dina kunder upp.
6. Välj en prioritet för uppgiften.
7. Klicka på Spara.

Uppgifter - Kund 


1. För att se dina uppgifter hos kunden eller lägga till ny klicka på Uppgifter. Siffrorna uppe till höger visar många uppgifter som finns kopplade till kunden.
2. För att skapa en ny uppgift klicka på Lägg till.
3. Fyll information om uppgiften i fritext fältet.

4. Välj ett datum då uppgiften ska utföras. 

5. Välj en kund, när du klickar på de tre prickarna kommer en kundlista med dina kunder upp.
6. Välj en prioritet för uppgiften.
7. Klicka på Spara.


Markera en uppgift som Slutförd

1. Bocka i slutfört på den uppgiften som du vill slutgöra

2. Uppgiften öppnas och du kan se hela uppgiften, när du klickar på spara kommer uppgiften bli slutförd.

3. Uppgiften är nu markerad som slutförd.


Radera en uppgift

1. Öppna uppgiften du vill radera genom att klicka på den.

2. Klicka på radera knappen.

3. Uppgiften är nu raderad och syns ej längre.Färgens betydelse i Uppgifter

Röd = Hög prioritet

Orange = Normal prioritet

Blå = Låg prioritetVar artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov