Du kommer åt kundkortet genom att trycka på Kunder under basdata.

Du kommer även åt kundkortet när du är inne i besöksbilden samt orderbilden. 

I besöksbilden trycker du på i:et efter kundnamnet och i orderbilden trycker du på knappen Kundkort.


Kundkortet består av ett antal flikar som ligger längst ner på skärmen


Basdata - Den flik du kommer in på. Här finns all basdata om kunden. Kundnummer, Namn, Adresser, Kedja, Mailadress till butiken, Besöksfrekvens, Lokaliseringskod, Bankgironummer mm. Du kan här lägga in Besöksdagar för kunden och dessa blir sedan sökbara när du gör din planering


Grossister - Här ligger alla grossister som är kopplade till kunden. För att en grossist ska vara valbar i orderbilden måste den vara upplagd på kundkortet. Här kan du också se vilket kundnummer kunden har hos grossisten. Oftast läggs detta upp från Backoffice men det går att lägga in grossister och grossistkundnummer även från Ipaden.


Kontakter - Här ligger alla kontaktpersoner som är kopplade till kunden. I denna flik kan du lägga till, ändra och ta bort kontaktpersoner. (Information om hur du går tillväga kommer nedan)


Karta - Här kan du se var din butik ligger i en kartbild. Kartbilden går att zooma. För att detta ska fungera måste butikens koordinater finnas inlagda på kundkortet. Du måste också vara uppkopplad för att detta ska fungera. Genom att trycka på Beskrivning uppe till höger kan du också få en vägbeskrivning.


Statistik - Under denna flik finns information om bl a Kundklass och Organisationsnummer. Denna flik kan också företaget använda för att lägga in fasta frågor om kunden.


Klicka på More för att se ytterligare fält: 


Hyllandel - Om Ni mäter hyllandelar så är det under denna flik resultatet syns.


Egna fält - Denna flik är precis som statistikfliken till för företag som vill lägga in fasta frågor eller upplysningar om kunden.


Här finns även Notering, Besökshistorik, Dokument och leveransplan.


Fliken Kontakter:


För att skapa en ny kontaktperson trycker du på plusset uppe till höger.


Lägg in så mycket info som du har.


E-post till kontaktpersonen är alltid bra att lägga in då alla E-postadresser som ligger på kundkortet kommer upp som valbara om du ska maila t ex ett orderunderlag från argus.Tryck på Spara

Tryck på Kontakter så är du tillbaka på fliken Kontakter


För att ändra uppgifter på en kontaktperson så klickar du på den kontakt som du vill ändra

Skriv in de ändringar du vill göra och tryck sedan på Spara

Tryck på Kontakter så är du tillbaka på fliken Kontakter


För att ta bort en kontaktperson så swipar du från höger till vänster på den kontaktperson du vill ta bort


Klicka på Radera och klicka sedan på på Ta bort kontakt